понеделник, 30 януари 2012 г.

Winners CCH# 99 - Bears

Thanks for joining our Bears Challenge from 26th December!
Благодарим на участвалите в нашето предизвикателство с мечоци от 26-ти декември!

Random winner is:
Победител е:

#4 krE 
Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.
Поздравления! Моля, свържи се с Kelly на kmsmith@sky.com за твоята награда.

And now our Top 3 in no particular order :
А в Топ 3 тази седмица попадат по ред на участие:
#2 Beacarona

#3 Karen Seifert

#11Hazel 
 
Congratulations all of you!
Don't forget to grab your badge from the sidebar.

Поздравления!
Не забравяйте да си взвмете банерче!


CCH# 104 Flowers

Hello,everyone!
Здравейте,всички!

Is it time already for the new challenge?
Време ли е вече за новото предизвикателство?

Yes,it is!And this time we have an easy-peasy for you!
 О ,да !Време е !И този път е от лесно по-лесно!

CCH# 104 Flowers
CCH# 104 Цветя

This week we want to see your flowers!Use it anywhere on your project!
Тази седмица искаме да видим вашите цветя!Използвайте ги където пожелаете върху вашия проект!

We are sponsored by the amazing
 Тази седмица сме спонсорирани от невероятните


And the prize is:
2 Digis from the shop
 А наградата е 2 дигитални печата от магазинчето им.

Her are the DT creations:
Ето и творбите на на нашите дизайнери:

Pam D

Kelly M

Rebecca
Aren't they just amazing?
Не са ли невероятни?

It's your turn now,but remember only 2 entries per person.
 Е сега е ваш ред,но помнете само две участия на човек!

If you would like to be a guest designer, email Kelly at kmsmith@sky.com
Ако искате да бъдете гост дизайнер, пишете на kmsmith@sky.com


събота, 28 януари 2012 г.

Winners!


Hi everyone,

Kelly here with the winners from the last 2 challenges.  You all sure know how to make it difficult for us!

The winners for CCH#101- Lace and/or pearls are:

#45 - Sheryl C

Congratulations!  Please email me at kmsmith@sky.com for your prize details 

Our Top 3 are:

 104 -  Mimi
4 - Sally 

Well done everyone, don't forget to snag your badges from the sidebar.

The winners for CCH#102 - Tic Tac Toe are:


Winner is:  #56 - Meg 

Please contact me on kmsmith@sky.com to claim your prize.

Our Top 5:

#8 - Archana
 132 - Lizy
 81 - CG

Congratulations to you all.


понеделник, 23 януари 2012 г.

CCH# 103 Vintage

Are you ready for the new challenge? I know - you are :-) 

Готови ли сте за новотони предизвикателство? Знам, че сте :-)

This week we'd like to see your card themed:

Тази седмица ще се радваме да видим картички на тема:

CCH# 103 VINTAGE

 CCH# 103 РЕТРО

We are sponsored by the wonderful The Stamping Boutique

Спонсорирани сме от невероятните  The Stamping Boutique


Who are giving the winner 5 digis of her/his choice.

Те ще дадат на победителя 5 картинки по негов избор.

The DT have created some inspiration for you:

Дизайнерският екип сътвори тези вдъхновения за вас:


Kelly MPam D
How fab are they? We can't wait to see your entries, but remember it is only 2 entries per person.

Красиви са, нали? Нямаме търпение да видим и вашите, но не забравяйте - може да участвате само с 2 проекта.

If you would like to be guest designer, email Kelly at kmsmith@sky.com

Ако искате да станете гост дизайнер, пишете на kmsmith@sky.com

понеделник, 16 януари 2012 г.

Who is ready to play Tic Tac Toe??

Hi everyone, Kelly here. Thank you to everyone that entered last weeks challenge! Winners will be annouced as soon as possible.  But now on to this weeks challenge, anyone for Tic Tac Toe???

Здравейте и от мен -  Kelly! Благодаря на всички за участието им в предизвикателството миналата седмица! При първа възможност ще обявим победителите.А тази седмица има ли желаещи да поигрят Бинго? 

This week we would like you to choose a line in any direction you like!  Easy right??

Тази седмица трябва само да изберете линия в която и да е посока и да включите в проекта си елементите от нея. Лесно, нали?

We are sponsored by the wonderful Digi Doodle Shop!

Спонсорирани сме от невероятните Digi Doodle Shop


Who are giving the winner a $10 gift certificate to their store!  How great is that?

Те ще дадат на победителя сертификат за 10 $ за покупка в магазина им. Страхотно, нали?

The DT have created some inspiration for you.

Дизайнерският екип сътвори тези вдъхновения за вас:Lionelsa
Kelly M
How fab are they? We can't wait to see your entries, but remember it is only 2 entries per person.

Красиви са, нали? Нямаме търпение да видим и вашите, но не забравяйте - може да участвате само с 2 проекта.

If you would like to be a guest designer, email Kelly at kmsmith@sky.com

Ако искате да станете гост дизайнер, пишете ми на  kmsmith@sky.com

понеделник, 9 януари 2012 г.

CCH #101- Lace and/or Pearls

Hello Everyone, Christy here to bring the next challenge from The Crazy Challenge Team.
Hopefully your New Year has started off with a bang, but now that we are a week into 2012 things are settling back down to normal.

Здравейте! Christy ще ви представи новото предизвикателство в The Crazy Challenge тази седмица. Надявам се сте стартирали новата година страхотно, но тъй като вече измина седмица от 2012 нещата са се върнали по старо му.

Before we get to the challenge I would like to thank you for the wonderful entries in our "Party Challenge" last week, we love visiting your blogs and seeing your FANTASTIC projects every week!

Преди да ви представя предизивкателството искам да благодаря за страхотните проекти от "Парти" предизвикателството миналата седмица.
За насе страхотно удоволствие да посещаваме блоговете ви и да разглеждаме невероятните ви проекти всяка седмица!


This week's CCH #101 challenge is all about "Lace and/or Pearls" and who does
these better than our Fabulous sponsor Sassy Studio Designs.

Тази седмица предизвикателство CCH #101 се нарича "Дантела и/или перли" и най-добре с това се справят нашите страхотни спонсори Sassy Studio Designs.

One lucky person will win 4 digis of their choice!

Победителят ще получи от тях 4 дигитални картинки по свой избор.


So are you ready for some inspiration from our AMAZING team?

Е, готови ли сте за вдъхновение от невероятният ни екип?

darling Ho

Lionelsa

Kelly S
We look forward to seeing your creations and don't forget only 2 entries per person please.

Очакваме вашите творения и не забравяйте, че може да участвате само с 2 проекта.


If you would like to be a Guest Designer either put GD after your name or email kmsmith@sky.com

Ако желаете да бъдете гост дизайнер, напишете след името си GD или пишете на kmsmith@sky.com .Winners CCH# 100 - Party

Thank you for your wonderful contribution last week
Благодарим ви за страхотните проекти от изминалата седмица!
Here's the winner:
Победител е:


#42 Mila  


Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.

Поздравления! Моля те, свържи се с  Kelly на kmsmith@sky.com за наградата си.

And now our Top 3 in no particular order is:

А това са ТОП 3 по ред на участие:
Congratulations all of you!
Don't forget to grab your badge from the sidebar :)

Поздравления!
Не забравяйте да си вземете банерче:-)

неделя, 8 януари 2012 г.

DT Call


Hi all, Kelly here, we have a little announcement!

 We are having a DT Call to expand our wonderful team.  We see so many wonderful creations each week we would love to have a few of you on our team.

Don’t worry if you have never been on a design team before, we are looking for all levels of experience and everyone has to start somewhere!

There are a few requirements:

  • you need to have an active blog that you post on regularly
  • any level can apply
  • you should be willing to submit at least 2 projects per month
  • Last of all want to have fun!

 What’s in it for you?
  • You will receive images from our sponsors regularly and we have some fabulous sponsors!!
  • You will get exposure to your work all around the world
  • And you will get to work with a friendly and creative team!
 This DT call will run until 31st January.

All you need to do is email me at kmsmith@sky.com with CCH DT Call in the subject line, a selection of your favourite pieces of work and a link to your blog.
I look forward to hearing from you.

понеделник, 2 януари 2012 г.

CCH# 100 Party

Hello everybody Rebecca here :) Welcome to a New Year here with us at The Crazy Challenge! We are all excited for it to start full of brand new challenges for you :)

Здравейте всички! С вас тази седмица е Ребека :) Добре дошли през новата година  в The Crazy Challenge! Посрещаме я развълнувани и с куп нови предизвикателства за вас:)

Our first challenge this year is:
CCH# 100 Party

Първата ни предизвикателство през тази година е:
CCH # 100 Парти

Our sponsor this week is Stamp Fairy

Нашият спонсор тази седмица е Stamp Fairy


The winner will receiveWe have two guest designers with us from Stamp Fairy this week:

Имаме двама гост дизайнери от Stamp Fairy тази седмица:

Gerda - http://stampfairyworld.blogspot.com/

Here is some inspiration from the DT-team: 

Ето някои вдъхновение от дизайнерския екип:
We look forward to seeing your creations and don't forget only 2 entries per person please.

Ще очакваме вашите творения и не забравяйте, че може да уаствате само с 2 проекта.
 
If you would like to be a Guest Designer either put GD after your name or email  kmsmith@sky.com


Ако желаете да бъдете гост дизайнер, напишете GD след името си или ни пишете на kmsmith@sky.com.