понеделник, 18 февруари 2013 г.

CCH # 139 Use Pink And Gems

It's Monday again! We would like to thank you for playing with us the last few weeks. Great entries! We'll come back with our random-winner and Top 3 later.

Отново е понеделник! Искаме да Ви благодарим за това, че се забавлявахте с нас последните две седмици. Страхотни проекти! Е, посетете ни отново малко по-късно, за да разберете кои са победителите.

This fortnight our challenge is an easy one:
Тези две седмици предизвикателството е лесно:

CCH # 139  Use Pink And Gems

CCH # 139 Използвайте розово и камъчета

We're really looking forward to your stunning creations.
Ще очакваме с интерес вашите невероятни творения.


We are sponsored by Pink Gem Designs
Наш спонсор е  Pink Gem Designs


Pink Gem Designs is based in Stourport-On Severn,Worcester in the UK and began trading in November 2008 to design and sell cute and whimsical craft stamps manufacture in clear polymer,digi download products and other crafting goodies.

Pink Gem Designs са от  Stourport-On Severn,Worcester - Великобритания.Те са наложили своята марка през ноември 2008г и продават симпатични и ексцентрични  печати произведени от прозрачен полимер, дигитални печати и други крафт стоки .. 

All the polymer stamps and Digi products shown on the site have been created from original images by Janet Roberts who is the sole proprietor of Pink Gem Designs...


Website - Pink Gem Designs (http://www.pinkgemdesigns.com/catalog/index.php)
 
 Challenge blog - A Gem of a Challenge (http://pinkgemchallengeblog.blogspot.co.uk/)
 
Inspiration Blog - Gems of Inspiration(http://pinkgemdesignsinspiration.blogspot.co.uk/)

The winner will receive 4 individual digi stamps from their store.
Победителят ще получи четири дигитални печата от магазина им.

And some inspiration from the DT:
И малко  вдъхновение от нашия дизайн тийм :


Mila using  Mimi & Birdвторник, 12 февруари 2013 г.

DT Call

Hi all ! We have a little announcement!

 Здравейте всички! Имаме съобщение за вас!

We are having a DT Call to expand our wonderful team. We see so many wonderful creations each week we would love to have a few of you on our team.

Търсим нови Дизайнери, за да увеличим своя екип. Във всяко предизвикателство виждаме толкова много прекрасни проекти и ще се радваме, ако някои от вас решат да се присъединят към екипа ни.
 
Don’t worry if you have never been on a design team before, we are looking for all levels of experience. Afterall, everyone has to start somewhere!

Не се притеснявайте, ако до сега не сте участвали в дизайнерски екип. Ние търсим съотборници от всички нива и с различен опит. Все пак, всеки трявба да започне от някъде!

These are the details:
 1. You need to have an active blog that you post on regularly;
 2. You need to have a Facebook profilе;  
 3.  You have to be able to create at least two projects per month;
 4. You should be picking the top 3 and random winners when is your turn; 
 5. You have to comment the entries;
 6.  and most of all, you have to have fun :-)
Ето и детайлите:
 1. Трябва да имате активен блог, в който да публикувате често;
 2. Трявба да имате профил във Facebook;
 3. Трябва да имате достатъчно свободно време, за да подготвяте по 2 проекта месечно;
 4. Трябва да избирате победителите и да класирате ТОП 3;
 5. Трябва да коментирате публикациите;
 6. Най-вече, трявба да се забавлявате :-)
What’s in it for you?
 1. You will receive images from our fabulous sponsors regularly;
 2. You will get exposure to your work all around the world;
 3. And you will work with a friendly and creative team.
Какво печелите?
 1. Ще получавате дигитални печати от нашите страхотни спонсори редовно;
 2. Ще получавате отзиви за вашата работа от целия свят;
 3. Ще работи в приятелски настроен и талантлив екип.

This DT call will run until 10 March 

Набирането на нови членове ще продължи до 10-ти март

All you need to do is email us at thecrazydesignteam@gmail.com with CCH DT Call in the subject line, a selection of your favourite pieces of work and a link to your blog.
We look forward to hearing from you.

Всичко, което е необходимо да направите е да ни изпратите е-майл на адрес: thecrazydesignteam@gmail.com като в полето "относно" напишете : CCH DT Call . В е-майла  да ни покажете някой от любимите изработени от вас проекти , както  и линк към вашия блог.. Очакваме ви!

понеделник, 4 февруари 2013 г.

#138 "For a Birthday" / "За Рожден Ден"

Hi peeps! We have a great news today. Three years ago on this day, was the first post on this blog. So that means that today we have a Birthday! Yay... We are getting older :)And for this Birthday we'll have a surprise for you. But that we leave for later. First we want to thank all of you who played along with us, supported us and inspired us. Thank you and we hope to see you sharing your beautiful creations for many challenges to come....

Здравейте на всички! Имаме чудесна новина за вас днес! Преди три години на тази дата беше първата публикация в този блог. Което значи, че днес имаме Рожден ден! Иухуу.... Остаряваме :) За този Рожден Ден имаме изненада за вас, но това ще оставим за по-късно. Първо искаме да благодарим на всички вас, които играха заедно с нас, подкрепяха ни и ни вдъхновяваха. Благодарим ви и се надяваме да споделяте вашите красиви творения в още много предизвикателства...


Next thing to do is to share with you our theme of this challenge which you may guess what it would be... yes, that's right, the theme is "For a Birthday"! 
And our generous sponsor is Bugaboo Stamps

Следващото нещо е да споделим и темата на това предизвикателство, която може би ще отгатнете... да, точно така, темата е "За Рожден Ден"
А нашият щедър спонсор е Bugaboo Stamps


And...the winner prize is:
 И наградата за победителя е:


Remember, you may enter only four times. Have fun and we'll be back later to announce the random winner and top 3 from our last  challenge.

Помнете, че може да участвате само четири пъти. Забавлявайте си и ще се върнем по-късно за да съобщим победителят и топ 3 от миналото ни предизвикателство.

We have a Guest Designer this week
Имаме Гост Дизайнер тази седмица

Mian

Now, here are the lovely creations of our design team.
Ето ги и чудесните творения на нашият дизайнерски екип.


Nelly

Ellen
MilaWe'll be happy to join us with your birthday cards :)

Ще бъдем щастливи да се включите с проектите си за Рожден Ден :)

Hugs, Nelly and all the team

Прегръдки, Нели и целият екип