сряда, 30 август 2017 г.

# 255 Inking is fun - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #255 Inking is fun

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #255 Оцветяването е забавно.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #255 who will receive her prize from


Рандом победителя от ССН #255  който ще получи наградата си от


                                                                   17. ~DEANNE~ 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.


Поздравления! Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com , за да организираме твоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

 36. Marilyn Webb 

     30. Teresa  
                                                                  

                                                                         2. Vannessa                                                       
                                                                   

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar. Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs, Stefi


понеделник, 28 август 2017 г.

CCH #256 - Bingo

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Inking is fun'.
The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'Мастилото е забавно'.Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: Bingo
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема бинго.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Bugaboo Stamps.

Спонсори този път са  Bugaboo Stamps.The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

Geesje - heart-pearl-lace

foto van Geesje Boutkan.

Ellen - Flower-twine-circle

foto van Ellen Bakker.


Miroslava - Flower-twine-circleIskra- heart ribbon flowerIskra - ribbon rhinestone oval


We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

groetjes, Ellen
                                      

събота, 19 август 2017 г.

#254 Rustic elegance - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #254 Rustic elegance

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #254 Елегантна простота

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #254 who will receive her prize from


Рандом победителя от ССН #254  който ще получи наградата си от

                                                           14. Betta Scrap

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

                                                            13. Bearkis  


                                                                10. coops  

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar. Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs, Yoana

понеделник, 14 август 2017 г.

CCH # 255 - Inking is fun

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Rustic Elegance'.
The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'Елегантна простота'.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: "Inking is fun". 
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: "Мастилото е забавно". 
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this time is Angie's Digital Stamps
Спонсори този път са  Angie's Digital Stamps. The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

Geesje

foto van Geesje Boutkan. 


Ellen
foto van Ellen Bakker.

Miroslava
foto van Miroslava Eden.


foto van Miroslava Eden.


We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.


                                             Hugs, Stefi