вторник, 29 ноември 2011 г.

Winners CCH # 94-Shaped cards

Hello everyone!
It 's time again to annouce the winners of our last challenge: Shaped cards. Thank you all for your wonderful entries. It was great to see all of your shapes and folds.


Здравейте,всички!
Отново е време да обявим победителите в предишното предизвикателство:Картичка с различна форма.
Беше страхотно да видим всички тези форми и сгъвки.


Before I announce our top 3, here comes the winner of the 5 digi stamps provied by Robyn's Fetish Digital Stamps And More   selected by Random.org:


Преди да обявим нашият Топ 3,ето го и победителят,койте ще може да си избере 5 диги печатчета от 
  Robyn's Fetish Digital Stamps And More   избран от Random.org:


 And this  is #1  Lisa Minckler and her gorgepus card:

 Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize. 

Поздравления Лиса!Моля свържи се с Кели на  kmsmith@sky.com  За твоята награда.


And now our Top 3 in  no particular order :

А в Топ 3 тази седмица попадат тези 3 дами:
#9 Ira


 #14 Fabiola


#17 MilaCongratulations all of you!
 
Don't forget to grab your badge from the sidebar.

Поздравления!
Не забравяйте да си взвмете банерче!

понеделник, 28 ноември 2011 г.

CCH #95 Stars and/or snowflakes

Hi and welcome to another challenge her at The Crazy Challenge :)
First I like to say thanks to everyone who participated in last week's challenge, there were so many fine contributions.
Здравейте Здравейте и добре дошли в новото предизвикателство на The Crazy Challenge!:)
Първо Първо бих искал да изкажа благодарност на всички, които участваха в изминалото предизвикателство, имаше толкова много чудесни съчетания.

This weeks chall
enge is:
Тази Тази седмица предизвикателството е:

CCH# 95 Stars and/or snowflakes
Звезди и CCH# 95 Звезди и/или снежинки

And our sponsor this week is Ellephantastic
И А наш спонсор през тази седмица е Ellephantastic


Here are some inspiration from DT:
Ето Ето и някои вдъхновение от дизайнерски екип:

Darling Ho

Rebecca


Goldie

Lionelsa

Christy


Marie


We look forward to seeing your creations and don't forget only 2 entries per person please.

If you like to become a guest Designer next time please add GD after your name!

Ще очакваме вашите творения и не забравяйте, че може да уаствате само с 2 проекта.


вторник, 22 ноември 2011 г.

Winners CCH#93-Recipe Challenge

Thanks for joining our Recipe Challenge last week.
Благодаря на участвалите в нашето предизвикателство по рецепта!

The lucky winner who won the prize from Digital Delights by Louby Loo  is......
Щастливият победител на наградата от Digital Delights by Louby Loo  е...... 
.#22-Anita


Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.
Поздравления! Моля те, свържи се с Kelly на kmsmith@sky.com за наградата.  

Our top 3 in no particular order, choosen by darling Ho is:
ТОП 3 по ред на участие, избрани от   darling Ho са: 

#13- lis-m


#18- Sarah T


#36- CvetiCongratulations all of you! 
Поздравления на победителите!

Please grab your badge from the sidebar.
Моля, вземете си банерче.

понеделник, 21 ноември 2011 г.

CCH#94 Shaped Cards

Hello,everyone!It's Goldie here!My turn again to host a challenge! But first I'd like to say Thanks for joining our"recipe "challenge! It was great to see every bit of those lovely creations!

Здравейте! Тази седмица с вас ще бъде  Goldie и ще ви представя новото ни предизвикателство.Но първо искам да благодаря на всички, участвали в предизвикателството по рецепта! Беше страхотно да видим всички тези красиви проекти.   

CCH #94 -"Shaped cards"

CCH #94 - Картички в различни форми


We would really love to see your work as long as it has some shape.

Ще се радваме да видим вашите проекти в различна от стандартната форма за картички.

Our sponsors this week are amazing   Robyn's Fetish Digital Stamps And More

  Наш спонсор тази седмица са невероятните  Robyn's Fetish Digital Stamps And More
Robyn's Fetish Digital Stamps And More is proud to sponsor this challenge.Robyn's Fetish Digital Stamps And More, a division of I Did It Creations, was created andis owned by Robyn Weinrib. Robyn offers a wonderful variety of digital stamps and digital papers,designed to meet the needs of all digital paper crafting addicts for every occasion.Robyn's Fetish Digital Stamps And More is happy to award the winner her choice of 5 digitalstamps.Now take a look at the wonderful DT creations: 

А сега се насладете на прекрасните вдъхновения от дизайнерския екип:


Goldie  вторник, 15 ноември 2011 г.

Winners CCH #92- Things With Wings

Wow you all blew us away this past week with your entries for CCH #92 things with wings challenge sponsored by Fresh Brewed Designs. We would like to thank you for all your spectacular entries, you made picking the Top 3 very difficult!  I visited every one of your blogs and made list after list until I narrowed down to 3. However before we get to our Top 3 though, let's announce the winner of the prize from  
Fresh Brewed Designs and that winner is:

Уау, взривихте ни миналата седмица с участето си в CCH #92 - Нещо с крила, спонсорирано от  Fresh Brewed Designs . Искаме да ви благодарим за ефектните проекти, които направиха избора на ТОП 3 особено труден. Посетих всеки от участниците и правих списък след списък докато не останаха само 3. Но преди да видите отличените картички, нека да ви представя и победителя, който ще получи награда от  Fresh Brewed Designs:

Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.
Поздравления! Свържи се с Kelly на kmsmith@sky.com за наградата.   

Our top 3 in no particular order, choosen by Christy is:
ТОП 3 по ред на участие избрани от Christy:  

Congratulations all of you!
Please grab your badge from the sidebar.

Поздравления!
Моля, вземете си банерче!

понеделник, 14 ноември 2011 г.

CCH#93-Recipe Challenge

Hello, darling Ho here.:)

Здравейте и от мен -   darling Ho!  

Thanks for joining our "Something with Wings Challenge" last week. I always love to see the "Wings" things.

Благодаря ви, че участвахте в изминалото предизвикателство - "Нещо с крила"! Винаги съм обичала крилатите.  

This week's theme is:
Тази седмица темата е:

CCH#93-Recipe Challenge.
  CCH#93- Предизвикателство по рецепта

We would like to see you use: 1 image, 2 papers, 3. embellishments (flowers, gems etc).

Ще се радваме да видим как използвате 1 картинка, 2 вида хартия, 3 украси (цветя и т.н.)


Pur great sponsor this week is Digital Delights by Louby Loo

Тази седмица сме спонсорирани от Digital Delights by Louby Loo

.

Prize is Winner's choice of 3 images.

Наградата е 3 дигитални картинки по ваш избор.

Our GDT this week is Krassimira Ivanova who has made this:


Тази седмица наш гост-дизайнер е Красимира Иванова, която е сътворила това:


Also we have a new DT member Marie!! Be sure to pop over to her blog to make her welcome!

Също така имаме и нов член на екипа ни -   Marie. Може да разгледате блога й и да й пожелаете Добре дошла!

Here are some inspirations from DT.

А ето и вдъновението от дизайнерския екип:
Marie


===============================================

We look forward to seeing your creations and don't forget only 2 entries per person please.
If you like to become a guest Designer next time please add GD after your name!

Ще очакваме вашите творения и не забравяйте, че може да уаствате само с 2 проекта.
Ако желаете да станете гост дизайнер, напишете след името си GD.Recipe Challenge: 1 image, 2 papers, 3 embellishments.

четвъртък, 10 ноември 2011 г.

Winners CCH #91 Inspirational Photo

It has come to that time again to annouce the winners of our last challenge: Inspirational Photo. Thank you all for your wonderful entries. It was great to see how differently you have implemented our photo inspriation.


Отново е време да обявим победителя от изминалото предизвикателство: Вдъхновение от снимка. Благодарим на всички ви за прекрасните проекти! Беше страхотно да видим в колко различни насоки ви вдъхнови нашата снимка.

Before we announce our top 3, here comes the winner of the $10 gift certificate from our sponsor JLJ Designs selected by Random.org:

Преди да обявим избраните в ТОП 3, да кажа и кой печели ваучер за пазаруване на стойност  $10 от JLJ Designs, избран от Random генератора:
  
 with her lovely card/с нейната страхотна катичка:

Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.
Поздравления! Свържи се с Kelly на kmsmith@sky.com за наградата.   

Our top 3 in no particular order, choosen by Dominique is:
ТОП 3 по ред на участие избрани от  Dominique:  

  

#12 Rainny

Congratulations all of you!
Please grab your badge from the sidebar.

Поздравления!
Моля, вземете си банерче!
 

понеделник, 7 ноември 2011 г.

CCH #92- Something With Wings

Hello Everyone, Christy here today with your challenge this week!  First we want to thank you all for submitting your amazing and inspiring projects from week to week, we love visiting your blogs! It was really fun to see your CCH #91 projects using our inspiration photo!


Здравейте! Тази седмица с вас ще бъде Christy. Първо искаме да ви благодарим, че споделяте с нас своите страхотни вдъхновяващи проекти седмица след седмица, харесва ни да посещаваме блоговете ви! Беше много забавно да видим вашите проекти от   CCH #91 - Вдъхновение по снимка.

Our CCH #92 challenge this week is "Something With Wings"-so let us see those birds/bugs, angels, fairies, butterflies, etc.

Нашето предизвикателство тази седмица е CCH #92 - "Нещо с крила" - покажете ни  птици, буболечки, ангели, феи, пеперуди и т.н.

We are sponsored by the FABULOUS Fresh Brewed Designs!

Споснорирани сме от невероятните Fresh Brewed Designs!  We have a guest this week too:
И тази седмица имаме гост дизайнер:

Hi Girls,
first of all, I would like to thank you the DT for the great opportunity to join the project.
I'm Claudia, I'm 27 and I live near Milan with my husband.

Здравейте, момичета!
Първо искам да благодаря на дизайнерския екип за страхотната възможност да се присъединя към проекта! Аз съм  Claudia, на 27 години и живея в Milan със съпруга си. 

My real passion is the ideation and creation of card and craft project using a clean and essential style, which better represents me in what I do.
Голямата ми страст са измислянето и творенето накартички и творчески проекти, изпозлвайки изчистен стил, който най-добре описва мен самата.

I love create cards, mini book and wedding things, like invitation, guest book and little wedding favor. But I also try create bijoux and felt work.
Обичам да творя картички,мини книги, сватбени неща като покани, книга за гости и подаръчета. Но също така се опитвам да правя бижута и да работя с филц.

My dream for the future is to unify my job with my passion, working in the field of the wedding planning"
This is my blog: coloratodipink.blogspot.com

Мечтата ми за бъдещето е работата и хобито ми да се обединят и да стана сватбен координатор.
Това е моят блог:  coloratodipink.blogspot.com 


Here is inspiration from the design team: 

Ето и вдъхновенията от дизайнерския екип:
Dominique

We look forward to seeing your creations and don't forget only 2 entries per person please.
If you like to become a guest Designer next time please add GD after your name!

Ще очакваме вашите творения и не забравяйте, че може да уаствате само с 2 проекта.
Ако желаете да станете гост дизайнер, напишете след името сиGD.