сряда, 28 септември 2016 г.

CCH #231 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #231 Burlap and/or twine.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #231 зебло и/или канап.

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #231 who will receive her prize from The Paper Shelter is: 

Рандом победителя от ССН #231 който ще получи наградата си The Paper Shelter е:

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

5. Lisa S

csdt13thsept

11. Pauline


27. Jonnece NZ
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

groetjes, Ellen


понеделник, 26 септември 2016 г.

CHH #232 - Autumn is coming

                             Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for the last challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие 
разгледахме вашите творения.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: “ Autumn is coming” 
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Идва есента
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is SLS Lines 
Спонсори този път са ни прекрасните SLS Lines.
So let your imagination run freeand show us your paper project.


The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Jolanda GD

  Ellen

Geesje


 Ine
We hope you have some time to participate in the challenge!

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.Please remember only 4 entries per person.

И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Hugs, Stefi

четвъртък, 15 септември 2016 г.

CCH # 230 Winners

Hi everyone!


It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge  CCH#230 Getting ready for school.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство CCH#230 Getting ready for school.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е беше голямо удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #230 who will receive her prize from All Dressed Up is:

Рандом победителя от ССН #230, който ще получи наградата си от 
                                                              4. Anjie McChesney  Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.

The top 3 is: В топ 3 :

                                                                            3. Jane Proffitt  

                                                                          5. Gail Lett                                                                   21. Maria Tchotcheva
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете гост дизайнер в следващото ни предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Hugs
Em