понеделник, 25 септември 2017 г.

CCH # 258 - Add an animal

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for Autumn
The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'Есен'.Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme:  Add an animalSo let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаДобави животно.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Beccy's Place.
Спонсори този път са  Beccy's Place.
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

MiroslavaWe hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Hugs
Em

сряда, 13 септември 2017 г.

Winners #256 - Bingo

Hi everyone!

It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #256 Bingo!

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #256 бинго!

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #256 who will receive her prize froBugaboo Stamps is: 

Рандом победителя от ССН #256 който ще получи наградата си Bugaboo Stamps е:


6. Kaija

Congratulations! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:
В топ 3 :


11. Wendy Rudd15. Scrappy Horses16. AstridCongratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.


groetjes, Ellen

понеделник, 11 септември 2017 г.

CCH # 257 - Autumn

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for the Bingo
The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'бинго'.Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: AutumnSo let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: есен.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Di's Digi Stamps.
Спонсори този път са  Di's Digi Stamps.

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. Miroslava

We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Groetjes Geesje