понеделник, 31 март 2014 г.

CCH #168 - Bling It Up

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Flower Frenzy'  challenge.

The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема " Пощурели за цветя".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


This fortnight we have for you a new theme: 'Bling It Up'
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: 

" Добавете блясък"


Our sponsor this fortnight is:

Наш спонсор през следващите две седмици е:

So let your imagination run free and show us your paper project. 

Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Here are the works of the design team as an inspiration for you:
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:
Cveti   using  Flora

Beth  using Flora


Pillan using Flora


Sneji  using Fancy-Dress


Ellen  using Fancy-Dress


Ina  using Scilla Fairy


 Helen  using FloraWe hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.


Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.
сряда, 19 март 2014 г.

Winners CCH #166 - Coffee and sweets

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge  #166 - Coffee and sweets

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #166 Кафе и сладкиши
Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #166 who will receive her prize from Limited Runs is:

Рандом победителя от ССН #166, който ще получи наградата си от Limited Runs е:7. Powi 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.


Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.
The top 3 is:
В топ 3 :


15. Mei 
 1. Pauline  
4. Susan Kennedy  

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.