вторник, 22 януари 2013 г.

Winners #136 Without design paper

Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winner of CCH 136 is:
Победителите в CCH 136 e:

and that's Jac with this lovely card:
 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.
 
And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!

31 Imke Ludwig


94 Deneen


95 Jenny


 
Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"

Don't forget to grab our banners from the sidebar !

Поздравления момичета!

Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".

Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!

понеделник, 21 януари 2013 г.

CCH # 137 Party time

It's monday again, time flies! We would like to thank you for playing with us the last few weeks. Great entries! We'll come back with our random-winner and Top 3 later.

Отново е понеделник, времето лети! Искаме да ви благодарим за това, че се забавлявахте с нас последните две седмици. Страхотни проекти! Е, посетете ни отново малко по-късно, за да разберете кои са победителите.


This fortnight our challenge is an easy one:
Тези две седмици предизвикателството е лесно:

CCH # 137 Party time
CCH # 137  Време за празнуване


We're really looking forward to your stunning creations.
Ще очакваме с интерес вашите невероятни творения.


We are sponsored by Jelly Park
Наш спонсор е  Jelly Park 

The winner will receive 5 digi's from their store.
Победителят ще получи пет дигитални печата от магазина им.

We have  Guest designers this time. And here is some inspiration from our Guest designers:
Този път имаме Гост дизайнери. Ето малко вдъхновение от тях:And here is some inspiration from our team for you:
А ето и няколко вдъхновения от нашия дизайнерски екип:
Have fun making your card, we hope to see you! And remember - only 4 entries per person.

Забавлявайте се докато творите на картичките си, които се надвяваме да видим. И не забравяйте - само 4 участия на човек.

петък, 11 януари 2013 г.

Winners CCH #135 Easel card

Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winners of CCH 135 are:
Победителите в CCH 135 са :


and/и 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com  to arrange your prize.

Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3! 
А сега е време за нашият ТОП 3!   26. Ellie 


You can be our Guest Designers in the next challenge. Just write us an e-mail with title "Guest Designer".

Може да бъдат наши гост дизайнери в следващото предизвикателство, ако желаете. Просто трябва да ни напишат e-mail със заглавие: " Guest Designer".

Congrats girls! Don't forget to grab our banners  from the sidebar ;)

Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента;) 

понеделник, 7 януари 2013 г.

#136 Without design paper


Welcome back to The Crazy Challenge blog!
First of all we would like to wish you a fantastic year! We hope all your dreams will come true!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!
Най-напред ние бихме желали да ви пожелаем фантастична нова година! Надяваме се вашите мечти да станат реалност!
Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for an easel card.
The winners will be announced ASAP.
Благодаря на всички, които взеха участие миналите две седмици - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема Easel картичка.
Победителите ще бъдат обявени скоро.

 This fortnight we have for you a new theme:
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH# 136 – Without design paper
CCH# 136 – Без дизайнерски хартии

 So let your imagination run free and show us your paper project.
Така, че развихрете въобажението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this fortnight is:
Наш спонсори през следвщите две седмици е:


 

The winner may choose 4 images of their store.
Победителят ще може да си избере 4 дигитални печата от техния магазин.
Here are the works of the design team as an inspiration for you:
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

Krassi (using Fairy Fae)Vili (using Floral Watering Can)Mila (using Fairy Fae)

Lionelsa (using Away with bunnies)


Valchen (using Fairy Fae)

Miss Emerald (using Olyvia)

 We hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.