сряда, 20 юли 2016 г.

CCH#226 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #226 lace.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #226 " дантела".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #226 who will receive her prize from The Stamping Boutique is:

Рандом победителя от ССН #226, който ще получи наградата си от The Stamping Boutique е:

54. Plony


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:В топ 3 :


34. Elena F


24. Kleido
 DSCF6045

33. Caroline
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

понеделник, 18 юли 2016 г.

CCH#227 Summer Fun

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Lace".


The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 'Вашият любим цвят'.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Summer Fun

So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Summer Fun
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.
Our sponsor this time:
Спонсори този път са ни прекрасните:

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.


We hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство

И не забравяйтече имате право само на 4 участия.                                                              

четвъртък, 7 юли 2016 г.

CCH #225 - Winner

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #225 R is for ...

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #225 Р като....

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #225 who will receive her prize  is: 

Рандом победителя от ССН #225, който ще получи награта е:

48. Lisa s
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

17. Julie P42. marie

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Groetjes, Stefi