сряда, 31 октомври 2012 г.

Winners CCH # 130 Handmade flowers


Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winner of CCH 130 are:
Победителите в CCH 130 са :40. vilini 

 and / и

65. ~DEANNE~ 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com  to arrange your prize.

Поздравления! Пиши на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получиш наградата си.

And now it's time for our Top3! 
А сега е време за нашият ТОП 3! 

56 Clear C

162 Debbie M

166 Klaudia

You can be our Guest Designers in the next challenge. Just write us an e-mail with title "Guest Designer".

Може да бъдат наши гост дизайнери в следващото предизвикателство, ако желаете. Просто трябва да ни напишат e-mail със заглавие: " Guest Designer".

Congrats girls! Don't forget to grab our banners  from the sidebar ;)

Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента;) 


понеделник, 29 октомври 2012 г.

CCH #131 - Sketch

It's monday again, time flies! We would like to thank you for playing with us the last month. Great entries! We'll come back with our random-winner and Top 3 later. 

Отново е понеделник, времето лети! Искаме да ви благодарим за това, че се забавлявахте с нас последния месец. Страхотни проекти! Е, посетете ни отново малко по-късно, за да разберете кои са победителите.

This fortnight our challenge is an easy one:
Тези две седмици предизвикателството е лесно:

CCH # 131 SKETCH
CCH # 131 СКЕЧWe're really looking forward to your stunning creations.
Ще очакваме с интерес вашите невероятни творения.


We are sponsored this time by Bugaboo Digi Stamps
Спонсорирани сме този път от  Bugaboo Digi Stamps 
 

And the prize for winner is : 
А наградата за победителят е: 

And here is some inspiration from our team for you:
А ето и няколко вдъхновения от нашия дизайнерски екип:Lionelsa using Ladybug Stack

Berit Synnøve using Ava and Deacon Christmas

Mila using Snowman starHave fun making your card, we hope to see you! And remember - only 4 entries per person.

Забавлявайте се докато творите на картичките си, които се надвяваме да видим. И не забравяйте - само 4 участия на човек.

New DT members

It's a pleasure for us to introduce and give a warm welcome to the 3th new member in our Design Team:

За нас е удоволствие да ви представя и топло да посрещнем 3-я нов член в нашия Дизайнерски екип: "Hello! My name is Antonia, happily married and mother of two beautiful children who are my two biggest dreams. At the end of 2010 immersed myself in the magical, exciting world of handmade cards. It brings me great satisfaction and works very relaxing. In each project I do, there's a part of me. And because I love manual work not from yesterday, my other hobby is the embroidery. I oftenly forget all problems and concerns, catch the needle and begin to sew. I'm extremely fascinated from decoupage too. I made my first steps in it, but we'll see how will it play out in the future."

"Здравейте! Казвам се Антония, щастливо омъжена и майка на две прекрасни деца, които са и моите две най-големи сбъднати мечти. В края на 2010 г. се потопих в магичния, вълнуващ свят на ръчно изработените картички. Той ми донесе не само удовлетворение, но ми действа и много релаксиращо. Във всеки един проект, който правя, има частица от мен. И тъй като обичам ръчния труд не от вчера, другото мое хоби е гобленарството. Често ми се е случвало да забравям всякакви проблеми и грижи, хващайки иглата и започвайки да шия. Изключително пленена съм и от декупажа. Успях да направя първите си стъпки и в него, но ще видим как ще се развият нещата в бъдеще."

We present you a part of her adorable cards:
Представямe ви част от нейните невероятни картички:
Please pop by her blog and say hi.
Разходете се из нейния блог и я поздравете.

неделя, 28 октомври 2012 г.

New DT members

It's a pleasure for us to introduce and give a warm welcome to the 2nd new member in our Design Team:

За нас е удоволствие да ви представя и топло да посрещнем 2-я нов член в нашия Дизайнерски екип:"Hi everybody. I’m really excited that I’ll be part of this wonderful team and I’m very happy that I’ll be able to challenge you.
I’m a mother of a happy little girl which provokes me every single day. From as long as I remember I’m busy with art. I’ve being doing almost everything. From painting with oil, watercolor, pencils, charcoal etc. ; through photography, graphic design, fashion, and at last but not least with card making and scrap booking. The most important thing for me is to create something every day, no matter what it will be. Nothing can lift my spirit better than sitting with cup of coffee and paint or something else creative."

"Здравейте всички! Много съм развълнувана, че ще бъда част от този страхотен екип и съм много щастлива, че ще мога да ви предизвиквам.
Аз съм майка на щастливо малко момиче, което ме провокира всеки ден. Откакто се помня съм заета с изкуство. Правила съм почти всичко. От боядисване с масло, акварел, моливи и т.н., през фотография, графичен дизайн, мода, и най-накрая, но не на последно място с направата на картички и  scrap booking. Най-важното нещо за мен е да творя всеки ден, без значение какво. Нищо не може да ми вдигне духа по-добре от това да седя с чаша кафе и да рисувам, или занимавайки се с нещо друго творческо."

We present you a part of her adorable cards:
Представямe ви част от нейните невероятни картички:Please pop by her blog and say hi.
Разходете се из нейния блог и я поздравете.

петък, 26 октомври 2012 г.

New DT members!

Hi all! Are you impatient to know the new members of our design team?

Здравейте всички! Нетърпеливи ли сте да узнаете кои са новите членове на дизайнерския ни екип?

There were soooo many entries,and  it was very difficult to choose only 3 of them! Thank you to everyone that entered and if you would like to be a Guest Designer, please put GD next to your name when you enter the next challenge.

Имаше тоооолкова много желаещи и беше много трудно да изберем само 3 от тях. Благодарим на всички, които се включиха и ако имате желание да участвате в екипа като гост дизайнер просто добавете GD след името си, когато се включите в следващото ни предизвикателство.

Our DT choose 3 new members. 
Нашия Дизайнерски екип  избра 3 нови члена.

It's a pleasure for me  to introduce and give a warm welcome to the 1st  new member in our Design Team:

За мен е удоволствие да ви представя и топло да посрещна 1-я нов член в нашия Дизайнерски екип:

15. Vili Veselinova  
"My name is Velina and I am very happy to be a member of this talented Design Team. 
I am married and I have two wonderful daughters. 
I have always had some kind of hobby connected to art and creation. I had painted for many years and then I continued with sewing. 
After that I started working with digital scrapbooking, photography, etc. 
I found the world of card making a year ago and this new hobby devoured me in way that it now takes almost my hole free time. It brings me much happiness and a lot of pleasure!"

"Казвам се Велина и съм щастлива да бъда част от този талантлив дизайнерски екип.

Женена съм и имам две прекрасни дъщери.
Винаги съм имала хоби, свързано с изкуството и сътворяване на нови неща. Преди много години рисувах, а след това започнах да шия.
След това започнах да се занимавам с дигитален scrapbooking, фотография и т.н.
Открих света на картичките преди около година и това ново мое хоби ме завладя по начин, по който отнема почти цялото ми свободно време. То ми носи много щастие и удоволствие."

I present you  a part of her adorable cards:
Представям ви част от нейните невероятни картички:  
Please pop by her blog and say hi.
Разходете се из нейния блог и я поздравете.неделя, 21 октомври 2012 г.

DT Call in November

Hallo Friends! We are looking to add 3 new design members into the group. We see so many wonderful creations each challenge and we would love to have a few of you on our team.

Здравейте, приятели! Търсим 3-ма нови дизайнери, които да се присъединят към екипа ни. Всяко предизвикателство виждаме толкова много прекрасни проекти и ще се радваме, ако някои от вас решат да се присъединят към екипа ни.

Don’t worry if you have never been on a design team before, we are looking for all levels of experience and everyone has to start somewhere!

Не се притеснявайте, ако до сега не сте участвали в дизайнерски екип. Ние търсим съотборници от всички нива и с различен опит. Всеки трявба да започне от някъде!Below are the details:

 1. you need to have an active blog that you post on regularly;
 2. you need to have a Facebook profil;  
 3.  you should be willing to submit at least 2 projects per month;
 4.  you should be picking the top 3 and random winners; 
 5. you should be comment the entries;
 6.  most of all have fun :-)
Ето и детайлите:
 1. Трябва да имате активен блог, в който да публикувате често;
 2. Трявба да имате профил във Facebook;
 3. Трябва да имате достатъчно свободно време, за да подготвяте по 2 проекта месечно;
 4. Трябва да избирате победителите и да класирате ТОП 3;
 5. Трябва да коментирате публикациите;
 6. Най-вече, трявба да се забавлявате :-)

What’s in it for you?
 1. You will receive images from our fabulous sponsors regularly;
 2. You will get exposure to your work all around the world;
 3. And you will get to work with a friendly and creative team.
Какво печелите?
 1. Ще получавате дигитални печати от нашите страхотни спонсори редовно;
 2. Ще получавате отзиви за вашата работа от целия свят;
 3. Ще работи в приятелски настроен и талантлив екип.


All you need to do to enter is pop your name in Mr Linky below so we can come and see your work.

Всичко, което трябва да направите е да попълните името си в  Mr Linky под тази публикация, за да можем да ви посети и да разгледаме вашата работа.


The DT call runs until the 20th of October, and we will announce the new members until 1st of November.

Набирането на нови членове ще продължи до 20-ти октомври, а избраните ще бъдат публикувани до 1-ви Ноември.

понеделник, 1 октомври 2012 г.

CCH # 130 Handmade flowers

It's monday and we're ready to challenge you again!
For this month we have prepared an interesting challenge which needs no explanation.

Отново е понеделник и ние отново ви предизвикваме!
За този месец сме ви подготвили интересна тема, която не се нуждае от обяснения.

The challenge for the whole October  is...
Темата през целия месец октомври е...


CCH # 130 Handmade flowers
CCH # 130 Ръчно направени цветя

We can't wait to see your projects with handmade flowers and as always the rules are the same - new projects only (max 4) and have fun!

Очакваме да видим вашите картички с ръчно направени цветя и както винаги, правилата са същите - нови проекти, максимум 4 участия и най-важното, да се забавлявате!


                                                            


We have  2 great sponsors this month! First is Stampfairy  and second is Sassy Studio Designs. !One lucky winners will get a 10$ gift certificate for Stampfairy  on-line shop as prize, and another lucky winner  will get 4 free digi`s from SSD store!

Ние имаме 2-ма страхотни спонсора този месец! Първият е Stampfairy , а вторият е Sassy Studio Designs,! Една щастливка ще спечели ваучер за 10$ за он-лайн магазина на Stampfairy като награда, а втора щастливка ще спечели 4 безплатни дигитални печата от магазина на Sassy Studio Designs !


Here is some inspiration from our DT: 
Ето малко вдъхновение от нашия DT:

We have 2 guest designers from StampFairy

Jackie who has used  Mimi Pumpkins


AND 
Winners CCH # 129 Spots or Stripes


Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.
Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winner of CCH 129 is :
Победителят в CCH 129 е :


85. Jen Leeflang 


Congrats, Jen Leeflang ! Please write to Kelly at kmsmith@sky.com to arrange your prize.
Поздравления Jen Leeflang! Пиши на  Kelly  на  kmsmith@sky.com , за да разбереш как да получиш наградата си.

And now it's time for our Top3! 
А сега е време за нашият Топ3! 


29. KalySto

127. R Meyers 


Congrats girls! Don't forget to grab our Top 3 Banner  from the sidebar ;)
Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете Топ3 банерче от страничната лента;)  
 Have a wonderful  week.
Прекрасна седмица на всички.