сряда, 30 октомври 2013 г.

Winners #156 Halloween

Hi everyone! 
It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #156 Halloween.
Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.
Здравейте!
Време е да обявим победителя и топ 3 от предизвикателство #156 Хелуин.
Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е  такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #156 is:
Рандом победителя от ССН 156 е:
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.


Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3!А сега е време за нашият ТОП 3!

Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an e-mail with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our fab new Halloween banners from the sidebar !

Поздравления момичета!
Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете е-mail  със заглавие "Guest Designer".

Не забравяйте да си вземете страхотните ни нови Хелуински банери от страничната лента!понеделник, 28 октомври 2013 г.

CCH #157 - B is for....

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Halloween'.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Хелоуин".Победителите ще бъдат обявени в сряда.
This fortnight we have for you a new theme: 'B' is for....  You have to use three things that start with the letter "B" as a button, bow, blue, butterflies etc.  and please do not forget to mark what you used.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: "Б" като....
Трябва да използвате три неща, започващи с буква "Б", например балон, бебе, биберон, бухал, бяло, бежово и т.н. и моля, не забравяйте да отбележите това, което сте използвали.
Ако ви е по-лесно и по-удобно може да използвате и английския вариант.

So let your imagination run free and show us your paper project.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this fortnight is Dr. Digi. What the random winner will get is a surprise. The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Наш спонсор през тези две седмици е Dr. Digi's. Наградата за Рандъм победителя ще бъде изненада. Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.
Here are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

Marie - guest designer
Birds, Birthday, Blue, Button
D.Veselinova - guest designer
Bear, Baby, Button

D.Veselinova - guest designer
Bear,  Baby, Button
http://dveselinova.blogspot.com/

Neli - guest designer
butterfly, buttons, bow, birthdayblue, brown, black, branch

28.10-10.11-Doctor Digi

Ellen using Saterday Night Steven
black, blue, 
banner

 

blue, brown, banner, buttons


Pillan using Biffo
brown, blue, button, bow, banner and balloon

Doctor Digi "Biffo", B is for... blue, brown, button, bow, banner and balloon.

bunny, bow, blingWe hope you have some time to participate in our challenge.


Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.
Please remember only 4 entries per person.

И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.