понеделник, 25 юли 2011 г.

Winners CCH76

Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! 
It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you again.
Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! 
Беше удоволствие да видим толкова прекрасни картички и се надяваме, че ще участвате отново.

The winner of CCH 76 is :
Победителката в CCH 76 е :
46 - AUNTYSUE!!

Congrats ! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to arrange your prize.
Поздравления ! Свържи се с Кели на kmsmith@sky.com , за да разбереш как да получиш наградата си.

And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият Топ3!

22 - CLAIRE C34 - ELENA
103 - THE CRAFTY DEN
WW #13 - holly or ivy
Congrats girls! Don't forget to grab our Top 3 Banner ;)
Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете Топ3 банерче ;)

Have a wonderful week!
Прекрасна седмица на всички!

CCH 77 - Ribbons


Hi all, can you believe that July is almost over?  Thank you to everyone who joined in last weeks Christmas in July challenge, we enjoyed seeing so much inspiration!

Здравейте! Можете ли да повярвате, че юли е в края си? Благодаряим на всички, които се включиха в предизвикателството прези изминалата седмица - Коледа през юли. Беше ни приятно да видим толкова много вдъхновяващи проекти.

This week we are sponsored by the fabulous Sassy Studios
Тази седмица наш спонсор са  Sassy Studios

Who are offering the winner 4 digis of their choice!
Те ще предоставят на победителя 4 дигитални картинки по негово избор. 

All you need to do is use RIBBONS on your project!  Easy right?
Всичко, което трябва да направите е да използвате ПАНДЕЛКИ в проектите си. Лесно, нали?
We have a guest designer this week, please say a big hello to Kath!
Тази седмица имам гост дизайнер - моля поздравете Kath.


A little about Kath:
Малко информация за Kath: 

FULLNAME:  Kathleen Margaret Charity B.Hernandez
ИМЕ:   Kathleen Margaret Charity B.Hernandez

My Blog: Let'sGet Scrappy!
Моят блог:   Let'sGet Scrappy
 
 I know I have a long name but you can simply call me Kath. I’m single & I live in Manila, Philippines. I'm a CertifiedPublic Accountant and had graduated with a BS in Accountancy degree.
I got started into scrapbooking &cardmaking when I learned of and joined Colorful Creations last Sept. 14, 2010.Since then, I've been enjoying the craft. Though, I'm more of a scrapper than a cardmaker, I delight in being able to create cards at times. I still have lots of styles and techniques to learn in cardmaking and wouldn't hesitate to share these with my fellow crafters. You could always find me at my blog, if you need any inspiration from scrapbooking to cardmaking. Hope to see you there! Do drop me a line when you visit. =)

Знам, че името ми е много дълго, за това просто ме наричайте Кат. Необвързана съм и живея в Манила, Филипините. По образование съм Експерт счетоводител - бакалавърска степен.
Започнах да се занимавам със скрапбукинг и правене на картички от 14 септември 2010 г., когато се присъединих към Colorful Creations. От тогава се наслаждавам на майсторенето. Всъщност, повече се занимавам със скрапбукинг, отколко да правя картички. Има още много стилове и техники, които трябва да науча и с удоволствие ще споделям с останалите творци. Винаги може да ме намерите в блога ми, ако се нуждаете от вдъхновение за скрапбукинг или правене на картички. Надявам се да се видим там. Драснете по някой ред, когато минавате. :-)  
And here is what she did for us this week:
А ето какво сътвори тя за нас:And here is what the rest of the DT did:
А ето какво направи за вас и нашият дизайнерски екип: goldie
Great huh? Now we would like to see yours.
Страхотни са, нали? Ще се радваме да видим и вашите. 

вторник, 19 юли 2011 г.

CCH#75 - Winners


Hi all sorry about the lateness of this post.  We would like to say thank you to everyone that joined in last week.

Здравейте всички! Съжалявам за закъснението на този пост. Бихме искали да изкажем благодарност на всички, които се присъединиха през иминалата седмица.
The winner of the Summertime theme is
Победителят от тема  Лято е

#71 ARDILLA!! Congratulations, please contact Kelly at kmsmith@sky.com to arrange your prize!
Поздравления! Моля, свържете се с Kelly на e-mail: kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си.

The top 3 are
Топ 3 картички са:

#53 - Mandy


#27 - Jo Neville

#17 ~ Catz


And we also had to choose this one too
 Освен тях избрахме и:

#116 ~ Carly B AGED 11!!!


Please collect your badge from the sidebar!
Моля, вземете си банерче!

понеделник, 18 юли 2011 г.

CCH# 76 - Christmas in July

Hi everyone, Kelly here in rainy England :-(.  Thank you to everyone who entered last weeks Summertime Challenge, Winners will be announced later today.

Здравейте всички, Кели е тук от дъждовна Англия :-(. Благодаря на всички, които взеха участие в миналото ни предизвикателство - Лято. Победителите ще бъдат обявени по-късно днес.

This weeks challenge is CHRISTMAS IN JULY!  Never too early to start!

Тази седмица предизвикателство е Коледа през юли! Никога не е твърде рано да започнете!


Our Sponsor for this week is the fantastic Stamping Boutique who are offering the winner 5 Digis of their choice!!

Спонсорът ни за тази седмица е фантастичният Stamping Boutique,  който ще награди победителя с 5 дигитални печата понегов избор!

Here is what the DT did:

Ето какво сътвори за вас нашият дизайнерски екип:Rebecca


GoldieDominique

Neli
Haven't they done some fab creations??

Не са ли страхотни!?

Now let's see your entries and don't forget it is maximum 2 entries per person and please link to your card post and not your entire blog.  And fancy a Guest Designer spot on our team?  Just add GD to your name.


Сега нека видим вашитетворения и не забравяйте, че може да участвате с максимум 2 проекта на човек и моля посочете директен линк към вашата картичка, а не към цялата си блог. Искате ли да станете гостуващ дизайнер на място на нашия екип? Просто добавете GD след вашето име.

понеделник, 11 юли 2011 г.

CCH#75 - SUMMERTIME


Hi all, this is Kelly saying a very hot hello, from sunny Portugal!

Здравейте,всички,аз съм Кели и ви казвам горещо "здравей" от слънчева Португалия!


First of all this week i would like to introduce and give a warm welcome to our new Design Team:

Първото нещо, което ще направя тази седмица е да ви представя и топло да посрещна нашият нов Дизайнерски екип: 

 

 

 
 

  

 
Dominique


Please pop by their blogs and say hi.

Разходете се из техните блогове и ги поздравете.


There were soooo many entries, it was very difficut to choose, thank you to everyone that entered and if you would like to be a Guest Designer, please put GD next to your name when you enter the next challenge.

Имаше тоооолкова много желаещи и изборът беше много труден. Благодаря на всички,които се включиха и ако имате желание да участвате в екипа като гост дизайнер просто добавете GD след името си,когато се включите в следващото ни предизвикателство.


Now onto this week at we are sponsored by the fantastic Hobbisimo for our challenge:

Сега за предизвикателството тази седмица. Спонсор са фантастичните Хобисимо, а темата е:


CCH#75 - SUMMERTIME

CCH#75 - ЛЯТО


We would like to see your projects for summer.

Ще очакваме с нетърпение да ни покажете вашите летни проекти!


Here is what the fantastic DT have done:

Ето какво сътвори и фантастичният ни дизайнерски екип:
Neli


Please remember it is maximum of 2 entries per person and if you would like to be a GD please put up your name.

Моля участвайте с максимум два проекта и ако желаете да бъдете гост дизайнер поставете GD след името си.