сряда, 29 октомври 2014 г.

CCH #182 WINNERS

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #182 Autumn Gatherings .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #182 "есента събирания".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #182 who will receive her prize from Beccy’s Place is:

Рандом победителя от ССН #182, който ще получи наградата си от Beccy’s Place е:

 
 38. Tammy ACongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The Random winner of CCH #182 who will receive her prize from Fresh Brewed Designs is:

Рандом победителя от ССН #182, който ще получи наградата си от Fresh Brewed Designs е:


15. Hazel LCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:В топ 3 :

4. Rosina


11. Julie P


18. Colourkitty


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

понеделник, 27 октомври 2014 г.

CCH #183 - Spooky nights

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Autumn gatherings'.

The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 'есента събирания'.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Spooky nights.

So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: призрачни нощи.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Limited Runs.
Спонсори този път са ни прекрасните Limited Runs  


 Limited Runs is happy to award 3 digital stamps of the winner's choice.
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Limited Runs  с радост ще връчи 3 печата на друг щастливец избран на случаен принцип. Както винаги нашите топ три ще бъдат поканени да ни гостуват в следващите две предизвикателства. 
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

KalySto GD

Anna GD
Zara


HelenSneji


Pillan


Cveti


Stella


Ellen


We hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

сряда, 15 октомври 2014 г.

Winners CCH #181 - For a special lady

Hello again!

It's time to announce the two winners and top 3 for the challenge #181 "For a special lady".

Thanks to everyone who joined us. We loved to see your creations and are looking foward to see you again in the next challenge.

Привет!

Време е да обявим двамата победители и топ 3 от предизвикателството ни  #181  За дена специална дама

Благодарим на всички, които се включиха. Беше удоволствие да разгледаме проектите ви и ще се радваме да ви видим отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner for Sassy Studio Designs is:

Рандом генераторът избра за победител от Sassy Studio Designs:


57. CREATE WITH JOY with this:
CTMH Perfect Day Card

 And the Random winner for Delicious Doodles is:
Рандом генераторът избра за победител от  Delicious Doodles:


38. KalySto with this:


Congats gils! Please write us an email to thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prizes.
Честито момичета! Мола да ни пишете на thecrazydesignteam@gmail.com , за да се разберем как ще си получите наградата.

The Top 3 is:
А ето ги и топ 3:

16. KalySto (I think it's your lucky day ;) )


23. Lis-M


24. AnnaCongratulations! You can be our guest designer in the next two challenges.
Just write us an email to thecrazydesignteam@gmail.com with the title "guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления! Може да станете наши гост дизайнерси в следващите две предизвикателства. Само трябва да ни пишете на thecrazydesignteam@gmail.com със заглавие "Гост дизайнер" и не забравяйте да си вземете нашите значки от страничната лента. 

понеделник, 13 октомври 2014 г.

CCH # 182 - Autumn Gatherings

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'for a special lady'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "за една специална дама".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: Autumn Gatherings 
You all know the rules so let's have some fun!


Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаесента събирания
Всички знаете правилата, така че нека се позабавляваме!

Our sponsor this time is:
Спонсори този път са ни прекрасните:

Beccy's Place

Fresh Brewed Designs


Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Gail - GDT

Cveti 


 Helen 


Ellen


Pillan

Art with heart


We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Regards, Helen