понеделник, 26 ноември 2012 г.

CCH # 133 Autumn colours

It's Monday again, time flies! We would like to thank you for playing with us the last two weeks. Great entries! We'll come back with our random-winner and Top 3 later.  

Отново е понеделник, времето лети! Искаме да ви благодарим за това, че се забавлявахте с нас последните две седмици. Страхотни проекти! Е, посетете ни отново малко по-късно, за да разберете кои са победителите.


This fortnight our challenge is easily:
Тези две седмици предизвикателството е лесно:

CCH# Autumn colours !
CCH# Есенни цветове!

We're really looking forward to your stunning creations.
Ще очакваме с интерес вашите невероятни творения.


We have  2 great sponsors this fortnight!
Ние имаме 2-ма страхотни спонсора през следващите две седмици!


We are sponsored this time by Smeared ink
Този път наш спонсор е Smeared ink 

         Photobucket

For the Prize SMEARED INK will give away a $15 "digi shopping spree! How generously, isn`t it?
Като награда SMEARED INK   предлагат лудешко пазаруване за 15$ на дигитални печати от техния магазин.Колко щедро, нали?

In this challenge we are also sponsored by Sassy Studio Design
В това предизвикателство наш спонсор е също Sassy Studio Design
Our second lucky winner  will get 4 free digi`s from Sassy Studio Designs store!
Втората щастливка ще спечели 4 безплатни дигитални печата от магазина на Sassy Studio Designs !

Here is some inspiration from our DT: 
 Ето малко вдъхновение от нашия DT:


...

понеделник, 19 ноември 2012 г.

Winners CCH # 131 Sketch


Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winner of CCH 131 are:
Победителите в CCH 131 са :


19. Liesbeth S  

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com  to arrange your prize.

Поздравления! Пиши на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получиш наградата си.

And now it's time for our Top3! 
А сега е време за нашият ТОП 3! 

4 Gro Tjeltveit  

27 Te4eto 

29 didstef

You can be our Guest Designers in the next challenge. Just write us an e-mail with title "Guest Designer".

Може да бъдат наши гост дизайнери в следващото предизвикателство, ако желаете. Просто трябва да ни напишат e-mail със заглавие: " Guest Designer".

Congrats girls! Don't forget to grab our banners  from the sidebar ;)

Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента;) 

понеделник, 12 ноември 2012 г.

CCH # 132 Inside

It's Monday again, time flies! We would like to thank you for playing with us the last month. Great entries! We'll come back with our random-winner and Top 3 later. 

Отново е понеделник, времето лети! Искаме да ви благодарим за това, че се забавлявахте с нас последния месец. Страхотни проекти! Е, посетете ни отново малко по-късно, за да разберете кои са победителите.

This fortnight our challenge is unusual:
Тези две седмици предизвикателството е необичайно:

Inside - decoration inside the card !
Oтвътре - декорирайте картичката отвътре!

We're really looking forward to your stunning creations.
Ще очакваме с интерес вашите невероятни творения.

We are sponsored this time by StampArt Design by Kathryne  
Този път наш спонсор е  StampArt Design by Kathryne   

                                            Our sponsor would like to give her kind regards to you
                                               Нашия спонсор би искал да ви поздрави:


"Hello stamping friends! Thank you for welcoming me into your home and hearts.  My desire is to inspire hope and joy, with celebrations of love and inspiration at the heart of each drawing for you.  I am delighted to sponsor your challenge and I look forward to hearing from you."

"Здравейте приятели,  обичащи печатите! Благодаря ви за сърдечното посрещане във вашите домове и сърца.  Моето желание е да вдъхна надежда и радост с възхвала на любовта и вдъхновение в сърцата ви с всяка своя рисунка.За мен е удоволствие да спонсорирам вашето предизвикателство и ви очаквам с нетърпение"


·      The Winner can Choose  5 free digis  from  catalogue at Whimsy Stamps Store

Победителят може да избере 5 безплатни печата по свой избор от
catalogue at Whimsy Stamps Store

 In this challenge we are also sponsored by Christines Digi Adventure
В това предизвикателство наш спонсор е също Christines Digi Adventure


The prize for the winner will be 3 digis of their choice. 
Наградата за победителя ще бъде 3 безплатни печата по избор

If you need inspiration then we have a guest designer Klaudia, she has made this gorgeous card, thank you Klaudia!
Ако се нуждаете от вдъхновение, представяме ви нашия гост дизайнер - Klaudia. Тя направи тази прекрасна картичка за вас. Благодаря ти, Klaudia!And here is some inspiration from our team for you:
А ето и няколко вдъхновения от нашия дизайнерски екип:

Krassi using pansies


Nelly using pansies