сряда, 22 януари 2014 г.

Winners CCH #162 Cards for menWiners CCH #162- Cards for menHi everyone!
It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #162 Cards for men.
Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.
Здравейте!
Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #162 "Kартички за мъже".
Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #162 who will receive his prize from Dr. Digi’s is:
Рандом победителя от ССН #162, който ще получи наградата си от Dr. Digi’s е:


 Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.


 And the second random winner of CCH #162 who will receive his prize from Sweet ‘n Sassy Stamps is:
 И вторият рандом победител от CCH #162 , който ще получи своята награда от 
Sweet ‘n Sassy Stamps е:


 51. Joyce  Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.The top 3 is:
В топ 3 :


 54. Louise

 111. Maria 

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.
Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

We have new banners so be shure to grab yours from the sidebar! Great job, Em!
Имаме нови банери,  така че не забравяйте да си ги вземете от страничната лента! Страхотна работа, Ем!

понеделник, 20 януари 2014 г.

CCH #163 - FairytaleWelcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Cards for men'.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Картичка за мъж".Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: Fairytale

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Приказно. 

So let your imagination run free and show us your paper project.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our fabulous sponsor this time is:

Sassy Studio Designs


And they are giving 4 images images to the lucky winner!

Тази седмица наши спонсори са:  Sassy Studio Designs

А наградата за нашия победител ще бъдат 4 печата по избор. 


Here are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

...Just Me... гост-дизайнер


Wildfire  гост-дизайнерPillan using Snow White Pinup

Em using Jasmine Pinup Sassy and Holiday BrideIva using The Red Queen
Ellen using Madam Honey

Vania using Holiday BrideZara using  Belle Pinup Helen using  Little Honey's - The Little Mermaid
Rosica using  Little Honey's - The Little Mermaid

Ina using Masquerade Ball  
Sophie using  Princess Ariel Pinup 

We hope you have some time to participate in our challenge.


Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.

И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.

сряда, 8 януари 2014 г.

Winers #161 Celebrate the New Year

Hi everyone!
It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #161 Celebrate the New Year
Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.
Здравейте!
Време е да обявим победителя и топ 3 от предизвикателство #161 Отпразнувайте Нова Година
Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #161 is:
Рандом победителя от ССН 161 е:
40.shMe
 Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.The top 3 is:
В топ 3 :
                                                               
13.Wildfire  

                                                                     37.Pauline
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.
Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

понеделник, 6 януари 2014 г.

CCH #162 - Cards for men


Welcome back to The Crazy Challenge blog and Happy New Year!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства и честита Нова година!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Celebratethe new year'.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Отпразнувайте Нова година".Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: Cards for men 

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Картички за мъже.

So let your imagination run free and show us your paper project.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


We have two sponsors this time 
Doctor Digi 

Doctor Digi

and Sweet ‘n Sassy Stamps.

 So we will have two winners.
Този път имаме два спонсора. Така че ще имаме и двама наградени.


Here are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:
Iva using Anglin' Andy
 


Ellen using BiffoRosica using  Anglin' Andy


We hope you have some time to participate in our challenge.


Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.

И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.