понеделник, 23 юли 2012 г.

Winners of The Crazy Challenge # 124 - Christmas in July

Wow, there was so many gorgeous christmascard in our last challenge.
Thanks to everyone who participate.

Уоу, има толкова много невероятни коледни картички в последното ни предизвикателство.
Благодарим на всички, които взеха участие!

The first Random winner is:

Първият Random победител е:

NR.60
with this card/ с тази картичка:

and our second Random winner is:
и нашият втори Random победител е:

NR.51
LALKYGIRL ( Tracey )
with this card/ с тази картичка:

Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your prize

Да ви помоля да се свържете с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получите наградите си.

And now to Top 3 ( a very difficult choise ! )
А сега ТОП 3 (много труден избор!)

NR 15 DONNA BMC 

NR 76 DISTRESSED MISS 

NR 144 MARY C 

Don't forget to grab your badge from the sidebar :-)

Не забравяйте да си вземете таг от страничната лента:-)

Thanks to everyone who entered !
Hope to see you again next challenge.

Благодарим на всички, които участваха!
Надяваме се да ви видим отново в следващото предизвикателство.

CCH #125 - Under the sea/ Beside the sea

It's Monday again and that means a new challenge here at The Crazy Challenge.
 Отново е понеделник, а това означава, ново предизвикателство в  The Crazy Challenge.

But first the DT and I will say thank you to all who played along with us last weeks.
We loved to see your work !
The winner will be announced ASAP.

Но най-напред, дизайнерският екип и аз благодарим на всички вас, които участвахте в предизвикателството ни през изминалите две седмици. Обичаме да разглеждаме вашите проекти! Победителят ще бъде обявен съвсем скоро.

CCH # 125Under the sea/ Beside the sea
CCH# 125 Край морето

Our sponsors this fortnight arе:
Наши спонсори през следвщите две седмици са:

 

Here are some inspiration from the Design Team
Ето и малко вдъхновение от нашия дизайн тийм:Pam

We hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време за да уаствате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.

понеделник, 16 юли 2012 г.

Winners of CCH #122 A recipe

Great entries from everyone in our Recipe challenge :)
Невероятни проекти от всички ви в нашето предизвикателство по рецепта!

The winner is (random chosen):
Победителят, избран от Random генератора е:


# 54. Deonna B


AND

#61 rainmac

 
Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your price.
Моля те, свърши се с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си.

And the top 3 is:
В ТОП 3 влизат:Don't forget to grab your badge from the sidebar :)
Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента :-)

 Thank you to everyone who entered! Hope to see you again at TCC!   
Благодарим на всички, които участваха! Надяваме се да ви видим отново в Крейзито!
 

Winners of CCH #123 A sketch

Great entries from everyone in our Sketch challenge it´s so fun to see all the beautiful creations :)

Страхотни участия от всички в изминалото предизвикателство по скеч. Беше ни много приятно да разгледаме всички красиви картички :-)

The winner is (random chosen):
Победителят, избран от Random генератора е:


# 9 donna h wins Sassy Studios Prize

#4 Sara wins Digi Doodle Shop PrizeSSD tcc sketch

Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your price.
Моля те, свърши се с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си.

And the top 3 is:
В ТОП 3 влизат:
Don't forget to grab your badge from the sidebar :)
Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента :-)

 Thank you to everyone who entered! Hope to see you again at TCC!  
Благодарим на всички, които участваха! Надяваме се да ви видим отново в Крейзито!

понеделник, 9 юли 2012 г.

CCH # 124 - Christmas in July

It's Monday again and that means a new challenge here at The Crazy Challenge.
 Отново е понеделник, а това означава, ново предизвикателство в  The Crazy Challenge.

But first the DT and I will say thank you to all who played along with us last weeks.
We loved to see your work !
The winner will be announced ASAP.
Но най-напред, дизайн тийма и аз благодарим на всички вас, които участвахте в предизвикателството ни през изминалите две седмици. Обичаме да разглеждаме вашите проекти! Победителят ще бъде обявен съвсем скоро.

 CCH # 124 - Christmas in July
CCH # 124 - Коледа през юли

We want to see some christmascards or other decorations this fortnight.
Ние бихме искали да видим някакви Коледни картички или други Коледни декорации през тези 14 дни.

So find your Christmas stash and create a card for us.
We are looking forward to visiting you !
И така,открийте своите Коледни скривалища  и направете картичка за нас.
Ние нямаме търпение да ви посетим.

Our sponsors this fortnight arе
 Scrappers Delights

 Наши спонсори тези 14 дни са:
Scrappers Delights


Prize is a gift certificate for their store
Наградата е 

AND


Who are offering 1 winner 3 digis from the store


Here are some inspiration from the Design Team
Ето и малко вдъхновение от нашия дизайн тийм:
We hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време за да уаствате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.