неделя, 31 март 2013 г.

Say hello to our new DT-members!


Hi everyone! Last month we invited you to join our fabulous team and we received enough reactions to make a choice. Which wasn’t easy, I can tell you that.
But now it’s about time to introduce these girls to you. So here they are:

Привет на всички! Миналият месец ви поканихме да се присъедините към нашия разкошен екип и получихме много писма от вас. Мога да ви кажа, че изборът ни беше много труден.
Но вече е време да ви представим новите попълнения към екипа. Ето ги и тях:

Mei
My name is Mei and I'm so happy being chosen as one of the DT members for the Crazy Challenge Blog! I started cardmaking/scrapbooking sometime in 2008 and it’s just been crazy ever since! I'm a hoarder when it comes to my scrapbooking supplies and I claimed my spouse's office as my craftroom. I LOVE challenge blogs, they give me directions when I'm lost and lacking inspiration. I can't wait to start showing everyone my craft work and hopefully have something to inspire someone else! My blog:  www.meiaudesigns.wordpress.com

Мей

Казвам се Мей и съм много щастлива, че бях избрана за член на дизайнерския екип на щурите предизвикателства! Започнах да се занимавам с правене на картички/скрапбук странички през 2008 и от тогава е една неспирна забава! За мен моите материали за майсторене са като безценно съкровище и аз съм окупирала кабинета на моя мъж за крафт стая. Наистина ОБИЧАМ блогове с предизвикателства, те ми дават насоки, когато съм изгубена и нямам вдъхновение. Нямам търпение да започна да ви показвам моите творения и се надявам, че ще мога с нещо да ви вдъхновя! Моят блог е: www.meiaudesigns.wordpress.com
--------------------

Pillan (Pernilla)

My nicname is Pillan and I am from Sweden. Just getting 43 years and married. We have a son and a daughter together, and they will be 19 and 17 in the summer. I started cardmaking for about 3 years ago and just love it and most I love the colouring part. I am so happy beeing part of the Design Team for The Crazy Challenge Blog. Welcome to my blog http://pillan-pillan.blogspot.se/

Пилан (Пернила)
Името ми е Пилан и съм от Швеция. На 43 години съм и съм омъжена. Имам две деца - момче и момиче, които това лято ще станат на 19 и съответно 17 години. Започнах да правя картички преди около 3 години и веднага се влюбих в това, особено в частта с оцветяването! Толкова съм щастлива да бъда част от дизайнерския екип на щурите предизвикателства. Заповядайте в моя блог http://pillan-pillan.blogspot.se/
--------------------

Em (Milena)

Hi! I'm Milena, but everybody knows me as Em. Recently I became a proud mother to my little angel, my greatest joy in life! I've been crafting for over 5 years now. It is a great pleasure to me, for in all that I do, I thread a piece of myself. Looking at my crafting, you see all that I am. All the words can't tell. For I am a very complicated person filled with controversy. But in truth duality is in my nature, as my star sign is Gemini. So I won't tell you about myself, I'll just let you have a look in my little crafting place - http://alittleplaceofwonder.blogspot.com/
Ем (Милена) 
 
Здравейте! Казвам се Милена, но всички ме знаят просто като Ем. Съвсем на скоро станах горда майка на едно малко ангелче, моята най-голяма радост в живота! Занимавам се с правене на картички вече над 5 години. Това е мое голямо удоволствие, защото във всичко, което правя, аз влагам частица от себе си. Гледайки моите творения, човек може да види всичко което аз съм. Всичко, което не може да бъде изказано с думи. Защото аз съм много сложна  личност, изпълнена с противоположности. Но двойнствеността ми е в природата, все пак съм зодия Близнаци! За това няма да ви разказвам за себе си, а ще ви оставя да погледнете в моето малко местенце за творене - http://alittleplaceofwonder.blogspot.com/
--------------------

Ivanina
                                          

Hi!My name is Ivanina, I am from Bulgaria. I am married to a wonderful husband. I have two grown up children ,who are students! Found fun to do cards two years ago and am very happy with her new hobby. Thank you all that ,invited me to this wonderful and very talented team. I believe you'll have fun together!Welcome to my blog-
http://ivetfantasy.blogspot.com/


Иванина
Здравейте! Казвам се Иванина и съм от България. Омъжена съм за един прекрасен мъж. Имам две големи деца, които вече са студенти! Преди две години открих, че правенето на картички ми носи голямо удоволствие и съм много щастлива с хобито си. Благодаря, че ме поканихте в този прекрасен и много талантлив екип. Вярвам, че много ще се забавляваме заедно! Заповядайте да разгледате моя блог: http://ivetfantasy.blogspot.com/
--------------------


If you're interested in their work, please have a look on their blogs. And from now on you can enjoy their creations at our next challenges.
 Ако ви е интересно да видите какво майсторят момичетата, може да се отбиете в техните блогове. А за напред ще се наслаждавате на техните творения в нашите следващи предизвикателства. 


вторник, 19 март 2013 г.

Winners CCH #140

Hello girls!
Thanks so much to everyone, who participated in our 140 challenge!  It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 140  предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winner of CCH 140 is:
Победителят в CCH 140 e:Congratulations! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!

Congratulations girls !
You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !


Поздравления момичета!


Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.

Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".

Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!

понеделник, 18 март 2013 г.

CCH #141 Fairies and flowers

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for the Thank You card.

The winners will be announced ASAP.
Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема Благодарствена картичка.

Победителите ще бъдат обявени скоро.
This fortnight we have for you a new theme:

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH# 141 – fairies and flowers

CCH# 141 Феи и цветя

 So let your imagination run free and show us your paper project.

Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this fortnight is:

Наши спонсори през следващите две седмици са:The winner may choose 3 digi's from the shop.

Победителят ще може да си избере 3 дигитални печата от техния магазин.
Here are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:Nelly using Ebony


We hope you have some time to participate in our challenge.


Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

 Please remember only 4 entries per person.

И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.

неделя, 17 март 2013 г.

CCH #140 Thank You Card


Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Use Pinks And Gems".
The winners will be announced ASAP.
Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Използвайте розово и камъчета".
Победителите ще бъдат обявени скоро.

This fortnight we have for you a new theme:
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH #140 Thank You Card

CCH #140 Благодарствена картичка

So let your imagination run free and show us your paper project.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this fortnight is:
Наш спонсор през следващите две седмици е: The winner may choose 5 images of their store.
Победителят ще може да си избере 5 дигитални печата от техния магазин.

Here are the works of the design team as an inspiration for you: 
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

Nelly using Pritty petals 
Ellen using Katie
 
 
 We hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.