петък, 31 март 2017 г.

CHH #239 Three of a kind

Hi everyone!

We are so sorry for the huge delay in anounsing this but here are the winners and Top 3 for Challenge #239 Three of a kind


Здравейте!
Много съжаляваме за голямото закъснение, но ето ги и победителите и топ 3 от Предизвикателство #239 Три еднакви 

The Random winner of CCH #239 who will receive her prize from The Paper Shelte  is: 

Рандом победителя от ССН #239 който ще получи наградата си 
 The Paper Shelte е:


                                                           5. Janice Melton 


And here are our top 3:
А ето ги и нашите топ 3:
                                                                  14. Cebelica  

                                                                 28. Billie A  


                                                            44. Andrea Norris  

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs Em

сряда, 29 март 2017 г.

CCH #245 - Bingo

Sorry for the delay!!

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Masculine'.
The winners have been announced earlier today. 


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 'Мъжествено'.

Победителите бяха обявени по-рано днес.
 This fortnight we have for you a new theme: a bingo. You have to include the color blue or some ice in your creation.
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темабинго
Трябва да се включи синия цвят или някакъв лед в създаването.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.Our sponsor this time is Crafty Sentiments .

Спонсори този път са 
Crafty Sentiments.

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.


Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

Geesje - blue, purple, pink
foto van Geesje Boutkan.

Ine - blue, purple, pink
foto van Ine Swinkels.

Helen - red, orange, yellow
foto van Helen van der Gaag.

Ellen - red, green, blue
foto van Ellen Bakker.

Stefka - green, brown, grey

We hope you have some time to participate in the challenge!

Please remember only 4 entries per person.Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

CHH #244 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #244 Masculine.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #237 Ледено студено 

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #244 who will receive her prize from Angie's Digital Stamps is: 

Рандом победителя от ССН #231 който ще получи наградата си 
 Angie's Digital Stamps е:17 Lisa J.


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:
В топ 3 :

8. Nick


9. Tip Top 


47. Dora


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs Ine


четвъртък, 16 март 2017 г.

CCH # 243 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #243

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #243

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас беше огромно удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #243 who will receive her prize from  WinkWinkInk: is: 

Рандом победителя от ССН #243 който ще получи наградата си  WinkWinkInk
: е:


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 са :
 
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

hugs, Valentina