сряда, 27 април 2016 г.

CCH # 220 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #220 Spring is here.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #220 Пролетта е тук.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е беше голямо удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #220 who will receive her prize from SLS Lines is:

Рандом победителя от ССН #220, който ще получи наградата си от SLS Lines е:


                                                        Angela Pruisman

The Random winner of CCH #220 who will receive her prize from Lasy Sunshine Stamps  is:

Рандом победителя от ССН #220, който ще получи наградата си от  Lasy Sunshine Stamps   е:Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.The top 3 is: В топ 3 :23. Pat P


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете гост дизайнер в следващото ни предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.
Hugs, Valentina


понеделник, 25 април 2016 г.

CHH # 221 - Buttons


Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for " Spring is here".
The winners will be announced on Wednesday.


Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения 
на тема " Пролетта е тук"
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: “Buttons
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Копчета.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this time are:
Спонсори този път са ни прекрасните:


  
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

 
 


 

 


We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Hugs, Valentina


сряда, 13 април 2016 г.

CCH #219 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #219 New Baby .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #219 "ново бебе".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #219 who will receive her prize from Crafty Sentiments Design is:

Рандом победителя от ССН #219, който ще получи наградата си от Crafty Sentiments Design е:

27. CarolineCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:В топ 3 :


4. Sharon


19. Nicolette

35. Vic

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

понеделник, 11 април 2016 г.

CCH#220 - Spring is here

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for " new baby".
The winners will be announced on Wednesday.


Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема " ново бебе"
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: “spring is here
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” пролетта е тук .
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this time are:
Спонсори този път са ни прекрасните:
SLSlines

  
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

  

 

 


We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Regards, Helen