понеделник, 9 януари 2012 г.

Winners CCH# 100 - Party

Thank you for your wonderful contribution last week
Благодарим ви за страхотните проекти от изминалата седмица!
Here's the winner:
Победител е:


#42 Mila  


Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.

Поздравления! Моля те, свържи се с  Kelly на kmsmith@sky.com за наградата си.

And now our Top 3 in no particular order is:

А това са ТОП 3 по ред на участие:
Congratulations all of you!
Don't forget to grab your badge from the sidebar :)

Поздравления!
Не забравяйте да си вземете банерче:-)

Няма коментари: