събота, 25 август 2012 г.

Winners of CCH #125 Under the sea/ Beside the sea

Thanks to everyone who participated in our Under the sea/Beside the sea challenge, there were so many wonderful contributions :)

Благодарим на всички, които взеха участие в предизвикателството Край морето! Имаше толкова много прекрасни проекти :)

The random winners are:

Победителите, избрани чрез Random генератора са: and/и


18. Laine 


 Congratulations!
Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your prize

Поздравления!

Моля да се свържете с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получите наградите си.

And our Top 3 are:
Нашият ТОП 3:  Don't forget to grab your badge from the sidebar :)
Не забравяйте да си вземете таг от страничната лента:-)

Thanks to everyone who entered!
Hope to see you again next challenge :)

Благодарим на всички, които участваха!
Надяваме се да ви видим отново в следващото предизвикателство :)


петък, 24 август 2012 г.

Winners of CCH # 126 - Black, White & 1 other


Wow, there was so many gorgeous card in our color challenge.
Thanks to everyone who participate!

Уоу, има толкова много невероятни картички в цветното ни предизвикателство.
Благодарим на всички, които взеха участие!

The Random winners аre:

42. Karin

 and/ и
4. Hazel 


Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your prize

Да ви помоля да се свържете с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получите наградите си.

And TOP 3:
А сега ТОП 3


12.  Regan 

49. Sylvia Blum 

Don't forget to grab your badge from the sidebar :-)

Не забравяйте да си вземете таг от страничната лента:-)

Thanks to everyone who entered !
Hope to see you again next challenge.

Благодарим на всички, които участваха!
Надяваме се да ви видим отново в следващото предизвикателство.

понеделник, 20 август 2012 г.

CCH # 127 - Anything Goes


Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

 And thanks to everybody who played with us last forthnight!
It's very hard ot us to choose TOP 3, so pls be patient :-)

Благодарим на всички, които се забавляваха с нас през изминалите две седмици!
Много ни е трудно да изберем ТОП 3, за това моля ви, бъдете търпеливи :-)

This forthnight we have for you a new theme:

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH# 127- Anything Goes

 CCH# 127 - Всичко е позволено 


So let your imagination run free and show us your paper project.

Така, че развихрете въобажението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this fortnight arе:
Наши спонсори през следвщите две седмици са:They'll give the winner 2 digis from their store.
Те ще подарят на победителя два дигитални печата от техния  магазин.

Here are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

RebeccaWe hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.

понеделник, 6 август 2012 г.

CCH # 126 - Black, White & 1 other


Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

 And thanks to everybody who played with us last forthnight!
It's very hard ot us to choose TOP 3, so pls be patient :-)

Благодарим на всички, които се забавляваха с нас през изминалите две седмици!
Много ни е трудно да изберем ТОП 3, за това моля ви, бъдете търпеливи :-)

This forthnight we have for you a color theme:

Следващите две седмици сме ви подготвили цветна тема:

CCH# 126 - Black, White & 1 other

 CCH# 126 - Черно, бяло и още един цвят 

So let your imagination run free and show us your paper project in only 3 colors.

Така, че развихрете въобажението си и ни покажете вашите хартиени прокети само в 3 цвята.


Our sponsors this fortnight arе:
Наши спонсори през следвщите две седмици са:


Digi Doodle Shop


They'll give the winner $10 gift certificate.

Те ще подарят на победителя сертификат за 10$.

and/ и

Papelitos StampsHere are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

Rebecca
(Colours: Black, white & red)

Krassi
(Colours: Black, white & red)

(Colours: Black, White & Brown)

(Colours: Black, White & Blue)


We hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.