понеделник, 25 юни 2012 г.

CCH#123 - A Sketch


Welcome to another week at The Crazy Challenge. 
Добре дошли в новото седмично предизвикателство на  The Crazy Challenge.
Thank you to everyone who played along last week, we loved seeing your Recipe creations  .
The winners will be announced ASAP.
CCH# 123 SKETCH
Благодарим на всички, които се включиха в изминалото предизвикателство. За нас беше удоволствие да видим вашите проекти по рецепта.
Победителите ще бъдат съобщени скоро.
CCH# 123  СКЕЧ

 Pleаse follow the lovely sketch, designed for CCH# 123  from Mila
Моля да следвате прекрасния скеч, създаден за CCH# 123  от Мила.We are sponsored by the fabulous Digi Doodle Shop .
Спонсори тази седмица са чудесните  Digi Doodle Shop

 

Prize is $10 gift certificate .
Наградата е ваучер за $10.

AND the fab Sassy Studio Designs!!
И чудесните  Sassy Studio Designs!!

Who are offering the winner 4 digi images!
Които предлагат на победителя 4 дигитални печата!

Here is some inspiration from the DT
Ето и вдъхновението от нашия дизайнерски отбор:Goldie 

 


 We look forward to seeing your creations and your take on our Sketch 


Please remember just 4 entries per person.Нямаме търпение да видим вашите творения и вашите ДЕТСКИ СПОМЕНИ. 

Не забравяйте - може да участвате само по 4 пъти.

**************************************


събота, 23 юни 2012 г.

Winners of CCH #121 Childhood memories

Thank you for all the beautiful entries in our last challenge Childhood memories :) 
Благодарим на всички прекрасни участници в предизвикателството "Детски спомени"

The winner is (random chosen):
Победителят избран на случаен принцип е:


 Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your price.

Поздравления Miss C ,свържи се с Кели на kmsmith@sky.com ,за да получиш наградата си.

And our top 3 is:
А в нашият Топ 3попадат:
 
Don't forget to grab your badge from the sidebar :)

Не забравяйте да си вземете бадж.

Thank you to everyone who entered! Hope to see you again at CCH!   
Благодарим на всички участници!Надяваме се да се видим пак в CCH

сряда, 13 юни 2012 г.

Winners of CCH #119 Outside

Great entreis from everyone in our Outside challenge, so much eye candy :) 
Имахме страхотни участия в нашето предизвиактелство Навън - радост за окото :-)
The winner is (random chosen):
Победителят (избран от Random генератора) е:
#48. Nataliya 


Please contact Kelly at kmsmith@sky.comto claim your price.
Моля те, свържи се с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си. 
And the top 3 is:
ТОП 3 формират:

 Don't forget to grab your badge from the sidebar :)
Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента :-)
Thank you to everyone who entered! Hope to see you again at TCC!    
  Благодарим на всички за участието! Надяваме се да ви видим отново в Крейзито :-)

Winners of CCH #120 3D

Hi everyone, you are good at making 3D creations :)
Здравейте! Много сте добри в правенето на 3D проекти! :-)

The winner is (random chosen):
Победителят (избран от Random генератора) е:

#3. Chrissyxx  


Congratulation! 
Pleas email Kelly at: kmsmith@sky.com to claim your price :)  

Поздравления!
Свържи се с Kelly на kmsmith@sky.com, за д аполучиш наградата си :-) 
And the top 3 is: 
В ТОП 3 попадат:

 

P1030474


Don't forget to grab your badge from the sidebar :)
Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента :-)

 
Thank you to everyone who entered! Hope to see you again at TCC!
Благодарим на всички за участието! Надяваме се да ви видим отново в Крейзито!

понеделник, 11 юни 2012 г.

CCH#122 - A Recipe


Welcome to another week at The Crazy Challenge. 
Добре дошли в новото седмично предизвикателство на  The Crazy Challenge.

Thank you to everyone who played along last week, we loved seeing your  Childhood Creations.
The winners will be announced ASAP.

Благодарим на всички, които се включиха в нашето предишно предизвикателство. За нас беше удоволствие да видим вашите творби за детството.
Победителите ще бъдат обявени скоро.

This week our theme is A Recipe, we would like you to use:
RIBBON/TWINE
GEMS/PEARLS
DIES/PUNCHES
We would like you to use at least 3 of the list above

Тази седмица, нашата тема е "Рецепта" и ние бихме желали вие да използвате:
ПАНДЕЛКА/КАНАП
СКЪПОЦЕННИ КАМЪЧЕТА/ПЕРЛИЧКИ
ИЗРЯЗАНИ С МАШИНА ЕЛЕМНТИ/ПЪНЧОВЕ
Бихме желали да използвате поне 3 от изброените елементи.

CCH# 122 A Recipe
CCH# 122 Рецепта

We are sponsored by the fabulous  Stamp N Doodle

Спонсорирани сме от чудесните Stamp N Doodle 

Prize is 2 digis

Наградата са 2 дигитални печата

We also have another fab sponsor too

Имаме още един страхотен спонсор
Who are offering the winner 
Който предлага на победителя .....

Here is some inspiration from the DT
Ето и вдъхновението от нашия дизайнерски отбор:Lionelsa


 We look forward to seeing your creations and your Recipe creationsНямаме търпение да видим вашите творения и вашите проекти по рецептата.

Please remember just 4 entries per person.

Не забравяйте - може да участвате само по 4 пъти.
******************************************