събота, 31 март 2012 г.

Winners of CCH #110 - No Designer paper

Finally (so sorry for the delay) here's the WINNER OF #110, random chosen: 

Най - накрая ето го и победителя от #110-то предизвикателство, избран от Random генератора. (Много се извиняваме за закъснението): 


21.Irene
with this beautiful card/ с тази красива картичка:

CONGRATULATION!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Please contact Kelly at kmsmith@sky.comto claim your price.
Моля да се свържеш с Kelly на kmsmith@sky.com,за да получиш наградата си.

Here are our Top 3
 А ето и ТОП 3:

7.Nancie Quah 

14.LorraineN  

15.Glenda Atkins 

Don't forget to grab your badget from the sidebar.
Не забравяйте да си вземете значки.

Thanks to everyone who entered. You were all fabulous! Hope to see you again soon.
Благодаря на всички, които участваха! Бяхте страхотни! Надявам се да ви видим отново.


четвъртък, 29 март 2012 г.

Winners of CCH# 111 "Go green"

First I want to thank everyone who participated in last week's challenge :) 
Quite wonderful creations!

Първо искам да благодаря на всички,които участваха в изминалото предизвикателство:-)
Страхотни творения!

The winner is (random chosen):


Победителят, избран от Random генератора е: #4 Hazel  

Congratulation! Pleas email Kelly at: kmsmith@sky.com to claim your price :) 


Поздравления! Свържи се с Kelly на: kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си:-)


And our Top 3 is: 

ТОП 3 формират:Don't forget to grab your badge from the sidebar.


Не забравяйте да си вземете банерче!

Thank you to everyone who entered! Hope to see you again at TCC! Have a nice day :) Благодаря на всички, взели участие! Надявам се да ви видим отново! Хубав ден:-)