събота, 25 ноември 2017 г.

winners #261

Hi everyone!

It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #261 Monochrome

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от 
Предизвикателство #261 Монохромно


Благодаря на всичкикоито се присъединиха към нас в последното ни

 предизвикателствоЗа нас  беше огромно удоволствие да видим творенията ви

 и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.
The Random winner of CCH #261 who will receive her prize from на  http://maridigisstore2.blogspot.bg/

Рандом победителя от ССН #260, който ще получи наградата си от http://maridigisstore2.blogspot.bg/ е:
45. Katrina 


  • Congratulations! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.


Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

13. KalySto

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото ни предизвикателство.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете 

банер от страничната лента.
Hugs,Iskra

понеделник, 20 ноември 2017 г.

CCH #262 Anything goes

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for Monochrome. The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема Монохромно.Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme:  Anything goesSo let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаВсичко е позволено.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this time is Angie's Digital Stamps.
Спонсори този път са 
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

guest designer Anita van Merode


guest designer 


guest designer  
We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Hugs
Yoana