неделя, 30 април 2017 г.

DT call

Hi, everyone!
I have a great announcement to share with you today! The Crazy Challenge blog is expanding and we will be needing new talanted designers to join the team.

Здравейте, приятели!
Днес имам една страхотна новина за вас! The Crazy Challenge blog разширява екипа си и ще нит трябват нови талантливи дизайнери.

So here it is our 2017th DT call! :))))

Та ето го и нашия DT coll за 2017 :)))

Who can apply?

 •  Everyone who love to creat and have tons of fun
 •  You  don't need to have experiense in other DT
 •  You have to be able to take good pictures of youre work
 •  You have to be able to work with digi stamps

Кой може да кандидатства?

 •   Всеки, който обича да твори и да се забавлява страхотно
 •   Не е нужно да имате опит като дизайнер
 •   Трябва да можете да снимате добре вашите творения
 •   Трябва да можете да работите с дигитални печати


What will we expect from you?

 •   You will have to submit at least two projects per month
 •   You will have to write a post at the day of the challenge
 •   You will have to comment on entries at the blog 
 •   You will have to write prepare the challenge post and pick the top 3 and random winners when it is your turn


Какво ще се очаква от вас?

 •  Ще трябва да приготвяте поне два проекта месечно
 •  Ще трябва да пишете публикация с вашето творение в деня на предизвикателството
 •  Ще трябва да пишете коментари на нашите участници 
 • Ще трябва да подготвяте пост с предизвикателство и да избирате победителя и топ 3 когато е ваш ред


What’s in it for you?

 •   You will receive images from our fabulous sponsors with each challenge;
 •   You will get exposure to your work all around the world;
 •    You will get to work with a friendly and creative team.


Какво печелите вие?
  Ще получавате дигитални печати от нашите фантастични спонсори всяко предизвикателство
  Вашите творения ще се гледат от цял свят
  Ще работите с един приатлески и креативен екип

Sounds fantastic, dosen't it? And all you have to do to apply is send an email with a link to youre blog and a title "DT call"  to thecrazydesignteam@gmail.com

Звучи фантастично, нали? Трябва само да пратите един имейл с линк към вашия блог и заглавие "DT call" на thecrazydesignteam@gmail.com.

This DT will run till the end of April so hurry up and send youre applications!

Ще приемаме кандидатури до края на април, така че побързайте да ни пишете!

I'm so exited and can't wait to see all youre applications!

Have a great day
Hugs
Ем

Толкова се вълнувам и нямам търпение да видя вашите кандидатури!
Пожелавам ви един прекрасен ден
Гуш
Ем

For our current challenge click here!

За да видите какво предизвикателство сме ви приготвили кликнете тук!

сряда, 26 април 2017 г.

#246 Spring is coming - Winners!

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #246 Spring is coming!

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #246 Пролет е!

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #246 who will receive her prize from The Paper Shelter is: 

Рандом победителя от ССН #246 който ще получи наградата си The Paper Shelter е:
31. Lucy Patrick


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.


Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :


9. Nat50. Marilyn Webb
63. Wendy RuddCongratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

groetjes, Ellen

понеделник, 24 април 2017 г.

CCH #247 - Leafy green

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for " Spring is coming".
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема " Пролет е!.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: “ Leafy green(you have to use green leafs in your project).
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: ” Зелени листа(трябва да използвате в проекта си зелени листа).
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time:

Спонсори този път са ни прекрасните:The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you. 

              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

Renate GD
Nick GDMarja GD

Lisa J GD
сряда, 12 април 2017 г.

#245 Bingo - Winners!

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #245 Bingo.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #245 бинго

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #245 who will receive her prize from Crafty Sentiments is: 

Рандом победителя от ССН #231 който ще получи наградата си 
Crafty Sentiments е:


14.
Maria Rodriguez


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

1. Irena Stefanova
5. Hester


12. Billy A


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

groetjes, Ellen


понеделник, 10 април 2017 г.

CCH #246 - Spring is coming

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our bingo.
The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема бинго.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: Spring is coming. 
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаПролет е! 
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this time is The Paper Shelter.
Спонсори този път са The Paper Shelter.

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Whe worked with the digi Teamwork and Tulips.


Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.Andrea Norris GD

Marja GD

Lisa J GD

foto van Geesje Boutkan.

Ine
foto van Ine Swinkels.

Valentina  

foto van Валентина Иванова.

Ellen
foto van Ellen Bakker.

Stefka


We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.