сряда, 26 ноември 2014 г.

CCH # 184 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #184 - Your favorite technique
.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #184 "Вашата любима техника".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #184 who will receive her prize from Mygrafico Arts & Crafts is:

Рандом победителя от ССН #184, който ще получи наградата си от Mygrafico Arts & Crafts е:

34. Деси  
The Random winner of CCH #184 who will receive her prize from Rhoda Design Studio is:

Рандом победителя от ССН #184, който ще получи наградата си от Rhoda Design Studio е: 

9. Petya 

The top 3 is:В топ 3 :
 6. KalySto  

25. kiki foe


                                                                     102. Wiki  Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.понеделник, 24 ноември 2014 г.

CCH #185 - White all around

Welcome back to The Crazy Challenge blog!


Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!
 

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Your favorite technique'. 

The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 
Любима техника.

Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: 
White all around. Your projects can be totally white or it can have snow on them.
 So let your imagination run free and show us your paper project.


Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаНавред е бяло. Вашите проекти трябва да са или изцяло бели или да имат много сняг.

Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти. 

Our sponsor this time is The Stamping Boutique

Спонсори този път са ни прекрасните The Stamping Boutique
The top 3 will  be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.Here are the works of the design team as an inspiration for you. 

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Laila GD Stella Pillan  using Snowfriends

Helen using Snowfriends
We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

сряда, 12 ноември 2014 г.

CCH # 183 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #183 Spooky Nights .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #183 "призрачни нощи".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #183 who will receive her prize from Limited Runs is:

Рандом победителя от ССН #183, който ще получи наградата си от Limited Runs е:15. Lisa S.

csdt14thoct 001

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:В топ 3 :

1. Toni-Tochica


40. Craftygirl50. Laila aka Koneko


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

понеделник, 10 ноември 2014 г.

CCH #184 - Your favorite technique

Welcome back to The Crazy Challenge blog!


Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Spooky nights'.

The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 
Призрачни нощи.

Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: Your favorite technique.
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Вашата любима техника.

Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Mygrafico Arts & Crafts

Спонсори този път са ни прекрасните Mygrafico Arts & Crafts

 and
The top 3 will  be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Anna GD - Technique -distressing


Stella - Technique - decoupage

Pillan  - Technique - coloring

Cveti Technigue -embossing 

Sneji Technigue - Paper Piesing and Coloring

Helen - Technique stitching

We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство И не забравяйтече имате право само на 4 участия.