понеделник, 30 май 2011 г.

Winners CCH 68

Thank you for your gorgeous cards for CCH 68 "Recipe 1-2-3" challenge!
Don't forget to join us again in this week challenge which is "Pets" :)))

Благодарим ви за прекрасните картички за CCH 68!
Не забравяйте и да се включите в предизвикателството ни за тази седмица, което е "Домашни любимци" :)))


The winner is.....
Победителката е ....


32. Tracey Brossart  and her amazing card 

Congrats Tracey! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to arrange your prize!

And our Top 3 are........
И нашите Топ 3 са..........
  
Congrats girls! Grab you earned banner from the sidebar.
Поздравления момичета! Вземете си заслуженото банерче.

CCH #69 Pets


Hi all, hope everyone is well?
Здравейте, надявам се, че всички сте добре?

Before i get the challenge started i would just like to say thank you to everyone who joined in last week, the DT have been trying to comment on all projects but as some of you may know Blogger has been playing up and commenting has been hard, but please be sure that all projects have been viewed and there are some truly gorgeous projects entered which makes choosing the top 3 extremley difficult.

Преди да започна с представянето на новото предизвикателство, бих искала да кажа, че благодаря на всички, които се присъединиха към предизвикателството ни от миналата седмица. Нашият DT се опитва да коментира всички проекти, но тъй както някои от вас може би знаят, във Blogger възникват доста проблеми с коментиране напоследък и е трудно. Но ви уверявам, че всички проекти са били разгледани и има някои наистина прекрасни картички, което прави избора на първите 3 изключително труден.


OK on to this weeks challenge, this week we would like to see your projects with "PETS" on them. We are sponsored by the fabulous AiFactory

OK в тазседмичното ни предизвикателство, ние бихме искали да видим вашите проекти с "Домашни животни" в тях. В момента предизвикателството ни е спонсорирано от невероятните AiFactory.


Check out what the DT have done this week.

Вижте какво е сътворил нашият DT тази седмица.


AdiLionelsaWe can't wait to see your projects, but please remember it is 2 ENTRIES PER PERSON MAXIMUM

Нямаме търпение да видим вашите проекти, но не забравяйте, че можете да участвате с 2 ПРОЕКТА НА ЧОВЕК, МАКСИМУМ
Hugs
Kelly
Целувки, Кели


понеделник, 23 май 2011 г.

CCH# 68 Recipe: 1+2+3

 Hello dear Friends!
Thank you for all the lovely entries last week!

Здравейте, приятели!
Благодарим на всички за прекрасните проекти от изминалата седмица!

This week's theme is "Recipe 1+2+3" and our sponsor is Sassy Studio Designs.
They have such amazing images.
You can use whatever you want! Just an example : 1 stamp, 2 designer papers and 3 ribbons.

Тази седмица темата е: 1+2+3 - нека въображението Ви се развихри, а наградата за победителя ще предоставят: Sassy Studio Designs.
Можете да използвате каквото си поискате! Примерно : 1 печат, 2 дизайнерски хартии и 3 панделки. 

Here are our wonderful DT cards:
Ето картичките на прекрасните ни дизайнери:                                                                              Renkata

неделя, 22 май 2011 г.

Winners CCH 67

Hi, there! Last week we have 90 amazing entries in pink and green. How you know only one can take the prize. So the Random generator winner is:

Здравейте! През изминалата седмица имахме невероятни 90 на брой участия в зелено и розово. Но както знаете, победителят може да бъде само един. И Random генераторът го определи:


#17 Addii
Great card! Congratulations! Please contact bakalova@lichen-broker.com for prize details.

Невероятна картичка! Поздравления! Моля те, свържи се с нас на следния e-mail: bakalova@lichen-broker.com, за да получиш наградата си.

Here you are the TOP 3 cards: 
А ето и определените от нас картички за ТОП 3: 

#1 Amelia 

 # 6 Sally M 

#7 Lisa Somerville 
 Ladies please take your top 3 bagde from the sidebar.
Дами, моля вземете си банерче.

вторник, 17 май 2011 г.

WINNER AND TOP 3 OF CCH#66

Sorry this is late this week, but we had an amazing 346 entries into our ANYTHING GOES challenge and it was a hard decision for the top 3 but without further ado, the winner chosen by Random.org is:

Извинявам се за забавянето тази седмица, но имахме 346 невероятни учиастия в предизвикателство  ВСИЧКО Е ПОЗВОЛЕНО и беше много трудно да решим, кои да отличим в ТОП 3. Победителят от Random генератора е:

# 249 Hannah Clark   Congratulations, please contact weirdcat@sky.com for prize details.
Поздравления, моля свържи се с нас на   weirdcat@sky.com , за да получиш наградата си. 

And the top 3 are:
А ето и оптличените в ТОП 3:

# 337 Deb Mitchell - Who had 2 cards on one post, so i have to show you them both!
Тя има две картички в нейния пост, за това отличавам и двете. and last but not least #200 Lisa S


Ladies please take your top 3 bagde from the sidebar.
Дами, моля вземете си банерче. 


понеделник, 16 май 2011 г.

CCH#67 - Green and Pink

Welcome to The Crazy Challenge! It's Lionelsa here and I'm your host for this week's challenge.
Добре дошли в The Crazy Challenge ! Тази седмица ваш домакин ще бъда аз - Lionelsa.

First I want to thank you to everyone who joined us last week! Remember to pop back later to see if you are the lucky winner or in the top 3.
Първо искам да благодаря на всички, които участваха в предното ни предизвикателство. Не забравяйте да се върнете по-късно, за да разберете, дали не сте победител или в ТОП 3.

We have a great challenge for you this week - one of my lovely color combination:
Тази седмица имаме страхотно предизвиактелство за вас - една от любимите ми цветови комбинации:

CCH # 67 Green and Pink
CCH # 67 Зелено и розово

We are being sponsored this week by Digi Doodle Shop
Тази седмица наш споноср са Digi Doodle ShopThey were so kind and gave our Design Team images to work with.
Те бяха така мили да предоствят на дизайнерския ни екип от техните дигитални печати.

Here is what the DT came up with:
А ето и малко вдъхновение от нас:

AdiLionelsa using Strawberry FairyTammydarling Ho : use " Angel & Lamb "
darling Ho : use " Stawberry Fairy"

Ruth


We look forward to seeing all of your wonderful creations but PLEASE REMEMBER IT IS 2 ENTRIES PER PERSON ONLY!!
Очакваме с нетърпение вашите прекрасни творби, но моля ви, не забравяйте, че може да участвате само с две.
понеделник, 9 май 2011 г.

Winners CCH 65 - Cards for Men

Thank you for all your wonderful entries, it was very hard to choose a Top 3.
Благодаря на всички за прекрасните ви картички. Беше ни много трудно да изберем победителите.

First of all the winner chosen by Random Gen is:
А ето и победителят, избран с Random генератора: 
#88 Joyce  
 Congratulations, please contact bakalova@lichen-broker.com  for prize details.
 Поздравления! Свържи се с нас, за да получиш наградата си на bakalova@lichen-broker.com
The Top 3 are: 
ТОП 3 са:
#1. Tammy A

 #71. Lori

   #91. Simone
 

Ladies please take your top 3 bagde from the sidebar.
Дами, моля вземете си банерче.

CCH#66 - Anything Goes!!Hi all, Kelly here, we have a great challenge for you this week!!
Здравейте! Аз съм Kelly. А тази седмица имаме страхотно предизвикателство за вас!!

CCH #66ANYTHING GOES
CCH #66 ВСИЧКО Е ПОЗВОЛЕНО

Everyone loves these challenges.
Всички обичат това предизвикателство, нали?!

Our sponsor for this week is the fabulous Digital Delights by Louby Loo.
Наш спонсор тази седмица са Digital Delights by Louby Loo.


Here is what the DT came up with:
А ето и какво сътвори за вас дизайнерският ни екип:

Lionelsa using Presley the pirate

Tammy using Bride and Groom
Ruth using Happy House


Kelly


Rony
darling Ho
We look forward to seeing all of your wonderful creations but PLEASE REMEMBER IT IS 2 ENTRIES PER PERSON ONLY!! And please remember to link your entry to your blog so the DT can leave a comment.

Очакваме с нетърпение вашите творби, но моля ви, не забравяйте, че може да участвате само с 2. Не забравяйте да оставите препратка към вашия блог, за да може да коментираме.