понеделник, 30 май 2011 г.

CCH #69 Pets


Hi all, hope everyone is well?
Здравейте, надявам се, че всички сте добре?

Before i get the challenge started i would just like to say thank you to everyone who joined in last week, the DT have been trying to comment on all projects but as some of you may know Blogger has been playing up and commenting has been hard, but please be sure that all projects have been viewed and there are some truly gorgeous projects entered which makes choosing the top 3 extremley difficult.

Преди да започна с представянето на новото предизвикателство, бих искала да кажа, че благодаря на всички, които се присъединиха към предизвикателството ни от миналата седмица. Нашият DT се опитва да коментира всички проекти, но тъй както някои от вас може би знаят, във Blogger възникват доста проблеми с коментиране напоследък и е трудно. Но ви уверявам, че всички проекти са били разгледани и има някои наистина прекрасни картички, което прави избора на първите 3 изключително труден.


OK on to this weeks challenge, this week we would like to see your projects with "PETS" on them. We are sponsored by the fabulous AiFactory

OK в тазседмичното ни предизвикателство, ние бихме искали да видим вашите проекти с "Домашни животни" в тях. В момента предизвикателството ни е спонсорирано от невероятните AiFactory.


Check out what the DT have done this week.

Вижте какво е сътворил нашият DT тази седмица.


AdiLionelsaWe can't wait to see your projects, but please remember it is 2 ENTRIES PER PERSON MAXIMUM

Нямаме търпение да видим вашите проекти, но не забравяйте, че можете да участвате с 2 ПРОЕКТА НА ЧОВЕК, МАКСИМУМ
Hugs
Kelly
Целувки, Кели


2 коментара:

Crafty Math Chick каза...

One of my favorite themes! The DT's samples are adorable!

Sonia каза...

Hi!
Beautiful creations and so inpsirational.
-Sony
Sonia-Studio60