понеделник, 23 май 2011 г.

CCH# 68 Recipe: 1+2+3

 Hello dear Friends!
Thank you for all the lovely entries last week!

Здравейте, приятели!
Благодарим на всички за прекрасните проекти от изминалата седмица!

This week's theme is "Recipe 1+2+3" and our sponsor is Sassy Studio Designs.
They have such amazing images.
You can use whatever you want! Just an example : 1 stamp, 2 designer papers and 3 ribbons.

Тази седмица темата е: 1+2+3 - нека въображението Ви се развихри, а наградата за победителя ще предоставят: Sassy Studio Designs.
Можете да използвате каквото си поискате! Примерно : 1 печат, 2 дизайнерски хартии и 3 панделки. 

Here are our wonderful DT cards:
Ето картичките на прекрасните ни дизайнери:                                                                              Renkata

3 коментара:

dj1952 каза...

I don't understand what the recipe is. Do we pick out what we want the 1 to be, then the 2 to be, and then the 3 to be? Thanks, dj1952

dj1952 каза...

Hi, I'm entry #8. I hope I understood your challenge correctly. 1 is my image. 2 is die cuts/punches. 3 is the three flowers. Hugs, dj1952

jojoscraps каза...

Such a talented design team! Thanks for a fun challege.
Jo xx