понеделник, 12 март 2018 г.

CHH #270 Bundle of joy ( baby card )

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Use the color red'.

The winners will be announced later. 

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!
 Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'Използвай червен цвят'Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Bundle of joy (baby card) .
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Вързопче радост.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor for the random winner this time is Crafty Sentiments Designs

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Нашият спонсор за случаен победител този път е Crafty Sentiments Designs


Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

                                                               GD Sweety Gupta 


We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.


Hugs, Stefi

Няма коментари: