сряда, 11 декември 2013 г.

Winners CCH #159 - Snowy winter

Hi everyone!
It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #159 Snowy winter
Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.
Здравейте!
Време е да обявим победителя и топ 3 от предизвикателство #159 Снежна зима
Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #159 is:
Рандом победителя от ССН 159 е:


                                                       78. Valentina Ivanova 


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.


And now it's time for our Top3!

А сега е време за нашият ТОП 3!

   
                                                               35. vilini  
                                                                  36. Julie P  

                                                                    81. JIJI  


Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an e-mail with title "Guest Designer".
Don't forget to grab our banner from the sidebar !


Поздравления момичета!


Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете е-mail със заглавие "Guest Designer".

Не забравяйте да си вземете страхотните ни  банери от страничната лента!

1 коментар:

Julie P каза...

Thanks so much for choosing me in your top 3, I was delighted
Hugs julie P