понеделник, 13 февруари 2012 г.

CCH# 106 Valentines Day

Hallo Friends! Welcome in the week of LOVE! Our team wish you every day to love and be loved more than previous!
Здравейте, приятели! Добре дошли в седмицата на ЛЮБОВТА! Нашият екип ви пожелава всеки ден да обичате и да бъдете обичани повече от предишния!
It's not a secret - we dedicate our new challenge of:
За никого не е тайна - посвещаваме новото предизвикателство на:

CCH# 106 Valentines Day

CCH# 106 Св. Валентин

This week we want to see your lovely valentines or love themed cards.
Тази седмица ще се радваме да видим вашите валентинки или картички на тема любов.

We are sponsored by the amazing
Спонсорирани сме от невероятните

And the prize is some digis from her store.
А наградата са няколко дигитални печата от магазинчето.


Her are the DT creations:
Ето и творбите на на нашите дизайнери:

Shelly Skala
Pam D

It's your turn now,but remember only 2 entries per person.
Е сега е ваш ред,но помнете само две участия на човек!

If you would like to be a guest designer, email Kelly at kmsmith@sky.com
Ако искате да бъдете гост дизайнер, пишете на kmsmith@sky.com
2 коментара:

Deb Neerman каза...

WoWzA, fabulous eye-candy by the DT ... thank you for a fun challenge, ladies!

Stine H каза...

Lovely DT cards!!