неделя, 18 септември 2011 г.

Winners of # 83

Hi all! Thank you to everyone who joined us in Spots or/and Stripes challenge!
Здравейте! Благодаря на всички, участвали в предизвикателството Точки и/или чертички!

Your entries were all wonderful but unfortunately only one can win: 
Всички ваши проекти бяха страхотни до един, но само един може да спечели:
#4 Erica J-W 

Congratulations! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize details.
Поздравления! Свържи се с Kelly на kmsmith@sky.com, за да полуичш нагрдата си.

Our top 3 this week:
ТОП 3 тази седмица са:

 #54 lena katrine 
#70 Betty Wright  

#81 Kathy Curry 

Congratulations all of you!
Please grab your badge from the sidebar.
Поздравления на всички ви!
Не збравяйте да си вземете банерче.