сряда, 21 август 2013 г.

Winners #151 - Anything Goes

Hello!
Thank so much to everyone, who participated in our 151th challenge - Anything Goes! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.
 
Здравейте!
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 151  предизвикателство - Всичко е позволено! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.
 
The Random winner of CCH #151 is:
Рандъм победителят в CCH #151 e:

Number 158 is Leila Cassimira
 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

 Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.
 
And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!

nr. 44 Mel

nr. 108
Tracey Brossart

nr. 285 Nanda

Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !

Поздравления момичета!

Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.

Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".
 


Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!

понеделник, 19 август 2013 г.

#152 - Animals


Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Hope everyone is having a great summer and you are all ready for our next challenge!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства! 
Надявам се, че си изкарвате страхотно лятната ваканция и сте готови за новото ни предизвикателство!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We had so many lovely entries this time, so thanks for all your effort!

The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица! Имахме толкова много прекрасни проекти и от сърце ви благодарим за старанието! 

Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: Animals. Who dos not love animals?! And they are great for all sorts of occasions so I'm sure you'll have lots of fun with this challenge!

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаЖивотни. Кой не обича животни?! Те са идеални за всякакви поводи и съм сигурна, че много ще се забавлявате с тази тема!

So let your imagination run free and show us your paper project.

Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


  This fortnight our sponsor is Crafty Sentiments Designs. Here is a little bit more about them. 


Crafty Sentiments Designs was started in 2009 by Suzette Winch the owner, we carry our own brand of exclusive Rubber stamps, Digital stamps, Sentiments and cutting dies, perfect for all your scrapbooking and card making.

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Наши спонсори през следвщите две седмици са Crafty Sentiments Designs

Топ 3 ще бъдат поканени като наш гост дизайнер за следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:
Iva using GaffiDEANNE using With Love

Pillan using Gaffi
We hope you have some time to participate in our challenge.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.

И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

сряда, 7 август 2013 г.

Winners #150 - Summertime

Hello!
Thank so much to everyone, who participated in our 150 challenge - Summertime!  It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Здравейте!
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 150  предизвикателство - Лято! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #150 is:
  Рандъм победителят в CCH #150 e:


101. Gail L


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!

17. Pat K

24. Cheryl (Shestamps)

70. Grace N

Congratulations girls !
You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !

Поздравления момичета!
Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.

Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".
Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!