сряда, 31 януари 2018 г.

Winners CCH#266 use a Button

Winners CCH#266 use a Button

Hi everyone!

It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #266 use a button

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!
Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство # 266 use a button

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #266 who will receive her prize from  Polkadoodles is: 

Рандом победителя от ССН #256 който ще получи наградата си  Polkadoodles е:

number
22


Congratulations! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:
В топ 3 :

8 JanR

18 Tone K

11 Wendy

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.
Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от 
страничната лента.

Greetings Geesje


понеделник, 29 януари 2018 г.

CCH#267 Love


Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for Use a Button. The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Използвай копче".Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme:  LoveSo let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: "Любов".
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this time is Lemon Shortbread Digi Stamps.
Спонсори този път са 


The top 3 will be invited as our guest designer for the next month. The winner gets 3 images as a prize.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец. Победителят ще получи 3 картинки като подарък от спонсора.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

Guest Designer Gergana RusevaGuest Designer Majda


Guest Designer MarjaGuest Designer Caroline's CreatiesStefkaWe hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.
Hugs, Yoana