понеделник, 19 септември 2011 г.

Winners of CCH# 84

I wish I had a Birthday and all card from our last challenge were on my desk like presents. But I haven't.
Иска ми се да имах рожден ден и всички картички, участващи в миналото предизвикателство да бяха на бюрото ми като подарък. Но нямам. 

 So, I have to choose the winners:
Така, че трябва да избера победителите:


The Random winner is:
Победител чрез Random генератора е:


Congratulations! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize details.
Поздравления! Моля те, свърши се с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си.

TOP 3 are:
ТОП 3 тази седмица са:

#23 Katie Tate 

#24 sharon  

#43 Joe-Anne  

Congratulations all of you!
Please grab your badge from the sidebar.

Поздравления на всички ви!
Не збравяйте да си вземете банерче.

1 коментар:

jojoscraps каза...

Thank you for choosing my card for one of your top 3! I love your blog and will display my badge with pride.
Jo xx