сряда, 31 август 2016 г.

CCH # 229 Winners

Hi everyone!


It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #229 Birthday Card.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #229 Birthday Card.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е беше голямо удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #229 who will receive her prize from Beccy's Place is:

Рандом победителя от ССН #229, който ще получи наградата си от 
Beccy's Place е:

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.


The top 3 is: В топ 3 :

27. Coops


64. Bettina


69. Jen L


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете гост дизайнер в следващото ни предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.Hugs, Ine ~ Creaine

понеделник, 29 август 2016 г.

CCH#230 Getting ready for school

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for the last challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: “Getting ready for school” 
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Да се приготвим за училище
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is All Dressed Up and our prise is two images of your choise:
Спонсори този път са ни прекрасните All Dressed Up, които щедро предоставят два печата по ваш избор от тяхното магазинче:


The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

                                                                    
  


We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Hugs
Em

сряда, 17 август 2016 г.

CCH # 228 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #228 Sunshine and Smile.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #228 Слънчево и Усмихнато.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното ни предизвикателство! За нас беше огромно удоволствие да видим вашите творенията и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #228 who will receive her prize from ValariesShop is:

Рандом победителя от ССН #228, който ще получи наградата си от ValariesShop e:Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления! Моля, пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.


The top 3 is:В топ 3 :


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете наш гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Hugs,
Valentina

понеделник, 15 август 2016 г.

CCH#229 Birthday Card

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Summer Fun".


The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 'Вашият любим цвят'.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Birthday Card

So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Birthday Card
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.
Our sponsor this time:
Спонсори този път са ни прекрасните:Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

GD Kleido
We hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство

И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Bye Bye Ine (creaine)