понеделник, 31 юли 2017 г.

#254 - Rustic elegance

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our previous challenge.
The winners will be announced on Wednesday.  

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения от последното ни предизвикателство.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
This fortnight we have for you a new theme: “ Rustic elegance “ (use lace and/or wood texture or paper).
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: ”Елегантна простота" (използвайте дантела и/или дървена текстура или хартия).
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time are the lovely http://fred-she-said.blogspot.bg/
Наш спонсор този път са прекрасните http://fred-she-said.blogspot.bg/

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.


Ellen Bakker


Miroslava


Geesje.Iskra

сряда, 19 юли 2017 г.

#252 Animals- Winners


Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #252 Animals

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #252 Животни

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #251 who will receive her prize from wink wink ink is:

Рандом победителя от ССН #251  който ще получи наградата си wink wink ink е:


95. Karen C 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :


9. Kuni  
37. Nick  


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs, Lonnekeпонеделник, 17 юли 2017 г.

CCH#253 Sea shells

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our previous challenge.
The winners will be announced on Wednesday.  

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения от последното ни предизвикателство.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
This fortnight we have for you a new theme: “ Sea shells “.
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: ”Раковини".
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time are the lovely http://www.prettygrafik.com
Наш спонсор този път са прекрасните http://www.prettygrafik.com
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.
We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.

Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето   предизвикателство. И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.

Have fun,

Iskra
събота, 8 юли 2017 г.

#251 - Summer Love Winners

# 251 Summer love- Winners!


Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #251 Summer love

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #251 Лятна любов

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #251 who will receive her prize from alldressedupstamps is:

Рандом победителя от ССН #251  който ще получи наградата си от alldressedupstamps е:

Beebeebabs
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs, Miroslava
понеделник, 3 юли 2017 г.

CCH#252 Animals

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our previous challenge.
The winners will be announced on Wednesday.  

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения от последното ни предизвикателство.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
This fortnight we have for you a new theme: “ Animals “.
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: ”Animals".
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time are the lovely  wink wink ink
Наш спонсор този път са прекрасните  wink wink ink

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.
We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.

Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето   предизвикателство. И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.

Have fun,

Lonneke