понеделник, 22 юни 2015 г.

CCH # 200 Spots and Stripes


Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  "Children's games'" challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: 

Spots and Stripes
You all know the rules so let's have some fun!

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: 
Точки и райета

Our sponsor this time is:
Спонсори този път са прекрасните:
Sami Stamps

Feel Free to Grab My Badge for Your Blog!

The Top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Както винаги топ 3 ще бъдат поканени да ни гостуват в следващите две предизвикателства. 

Here is what the design team has done as an inspiration for you.
А ето и какво подготвиха дамите от нашия ДТ като вдъхновение за вас:

Jen L GD
SnejiValouPillanBimbaWe hope you have some time to participate in the challenge.
Please remember only four entries per person!

Надяваме се, че ще се включите в нашето предизвикателство.
Моля, не забравяйте, че може да участвате с до четири творения!сряда, 10 юни 2015 г.

CCH #198 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #198 Use ribbon or lace.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #198 Използвайте панделка или дантела

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #198  who will receive her prize from Beccy's Place is:

Рандом победителя от ССН #198, който ще получи наградата си от Beccy's Place е:


Julie J

Congrats!
Please write at 
thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда

The top 3 is:

В топ 3 :

nr. 18 Gail L 

nr. 50 Susanne Halseth


nr. 72 Ina

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателствоПишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

понеделник, 8 юни 2015 г.

CCH # 199 - Children's games

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Use ribbon or lace'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: 

"Children's games"
You all know the rules so let's have some fun!

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: 
 "Детски игри".

Our sponsor this time is:
Спонсори този път са прекрасните:

The Top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Както винаги топ 3 ще бъдат поканени да ни гостуват в следващите две предизвикателства. 

Here is what the design team has done as an inspiration for you.
А ето и какво подготвиха дамите от нашия ДТ като вдъхновение за вас:

                                                                            Helen


                                                                           Pillan 


We hope you have some time to participate in the challenge.
Please remember only four entries per person!

Надяваме се, че ще се включите в нашето предизвикателство.
Моля, не забравяйте, че може да участвате с до четири творения!