петък, 27 юни 2014 г.

Winners - CCH #173 For the little ones

                                                     Hello everyoe!   
                 
                    Здравейте на всички!
  Time for awards, but first we want to thank you for all the wonderful 
  projekt revealed to us in the last two weeks.For us it was a great 
  pleasure to look at them and hope to reconnect in our next challenge.
  
 Време за награди, но първо искаме да благодарим за всички прекрасни 
 прoекти,представени ни в последните две седмици.За нас бе огромно 
 удоволствие да ги разгледаме и се надяваме да се включите отново и 
 в следващото ни предизвикателство.


  So,the Random winner of CCH #173 For the little ones who will receive her prize from  Meljens Designs  is:


  64.Rebecca                                           
                                                      
 И така,Рандом победител в CCH #173 For the little който ще получи награда от Meljens Designs  е:                           Congrats!
Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме 
твоята награда.

                        The top 3 is:
                                                          а ето ги и топ 3:

42.coops    

                                                       
50.Bimba

                     


                                           

                                          
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.Just write us an email with the title "guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

понеделник, 23 юни 2014 г.

CCH #174 - By the sea

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'For the little ones'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "За най-малките".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: By the sea 
You all know the rules so let's have some fun!


Следващите две седмици сме ви подготвили нова темана брега на морето
Всички знаете правилата, така че нека се позабавляваме!

Our sponsor this time is:
Спонсори този път са ни прекрасните:

Mygrafico Arts & Crafts

Mygrafico Arts & Crafts

The design team worked with this set:Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.


 
                                                                             Hazel GD  


Nina  GD
 Ina 

 Cveti 

 Zara 


 Helen 


EllenWe hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Regards, Helen