сряда, 25 декември 2013 г.

Winners #160 - Photo Inspiration

Hello everyone!
Привет на всички!

It's time to announce the winner and top 3 for the challenge #160 "Photo Inspiration".
Време е да обявим победителя и топ 3 за предизвикателството №160 "Фото вдъхновение".

Thank you to everyone who joined us. It was a pleasure to see your creations and we love to see you again in the next challenge.
 Благодарим на всички за участието.За нас бе удоволствие да разгледаме всяко ваше участие и се надяваме да ви видим отново в следващото предизвикателство.

The Random winner of CCH #160 is:
Победителят с Рандом за ССН №160 е: 


5. Gail


 Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления!Моля пишете ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме вашата награда.


The top 3 is:
В топ 3 :


8. Lucy Patrick

21. Valchen

26. Irene M

 Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.
Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.


понеделник, 23 декември 2013 г.

CCH #161- Celebrate the new year

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

This will be our last challenge for 2013 and look forward to all your participation.
Това ще е нашето последно за 2013 година предизвикателство и ще се радваме на всяко ваше участие.Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for  #160 "Photo Inspiration"....
The winners will be announced on Wednesday.
Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема. #160 "Фото вдъхновение".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
This fortnight we have for you a new theme: Celebrate the New Year
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Отпразнувайте Нова Година!
Ето какво са подготвили за вас момичетата от ДТ.
Here's what you have prepared for you the girls from DT.
Vania


Zara


Pillan


RosicaOur kindly sponsors:Fresh brewed designs
Наш любезен спонсор са Fresh brewed designs
So let your imagination run free and show us your paper project.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.
Dear followers and our players, we want to wish you a Merry Christmas meeting and a Happy New Year! Let it be for you a happier, more creative, more successful and let inspiration is always with you!
Мили наши последователи и участници ,искаме да ви пожелаем весело посрещане на Коледните празници и щастлива Нова година!Нека тя бъде за вас по-щастлива,по-креативна,по-успешна и нека вдъхновението е винаги с вас!

сряда, 11 декември 2013 г.

Winners CCH #159 - Snowy winter

Hi everyone!
It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #159 Snowy winter
Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.
Здравейте!
Време е да обявим победителя и топ 3 от предизвикателство #159 Снежна зима
Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #159 is:
Рандом победителя от ССН 159 е:


                                                       78. Valentina Ivanova 


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.


And now it's time for our Top3!

А сега е време за нашият ТОП 3!

   
                                                               35. vilini  
                                                                  36. Julie P  

                                                                    81. JIJI  


Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an e-mail with title "Guest Designer".
Don't forget to grab our banner from the sidebar !


Поздравления момичета!


Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете е-mail със заглавие "Guest Designer".

Не забравяйте да си вземете страхотните ни  банери от страничната лента!