сряда, 18 февруари 2015 г.

Winners #190

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #190 Love .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #190 "Обичам".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #190 who will receive her prize from Robyn's Fetish Digital stamps & more is:

Рандом победителя от ССН #190, който ще получи наградата си от Robyn's Fetish Digital stamps & more е:
12. Lisa S.

1357

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:В топ 3 :


13. Kendra S.


59. Gail L.124. MargreetCongratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

понеделник, 16 февруари 2015 г.

CCH #191 - FOR MY MOM

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Love'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Обичам".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: 

"FOR MY MOM"
You all know the rules so let's have some fun!


Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема
 "ЗА МАМА". 
Всички знаете правилата, така че нека се позабавляваме!


Our sponsor this time is:
Спонсори този път са прекрасните:

A Day For Daisies


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

 Tsveta Karabadzhakova - GD

Cveti using Bundle of Fairy Lve

Pillan using Doll Face 5

Valou using Spring Flower Hair

Bimba using Beautiful Mother


Sneji using Dressing Room

Ellen using Love Angel

Zara using Mama Hug


Hellen using Love my baby

сряда, 4 февруари 2015 г.

CCH #189 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winner and top 3 for the challenge #189 - Embossing.

Thanks to everyone who joined us. We loved to see your creations and are looking forward to see you again in the next challenge.

The Random winner for Sami Stamps is:

50. Hazel

Congrats! Please write us an email to thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Top 3 is

13. Tsveta Karabadzhakova


17. kiki foe


91. Claudia Duarte 


Congratulations! You can be our guest designer in the next two challenges.
Just write us an email to thecrazydesignteam@gmail.com with the title "guest designer", and don't forget to grab our banner from the sidebar.

понеделник, 2 февруари 2015 г.

CCH #190 - LOVE

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'embossing'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Ембосинг".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: Love
You all know the rules so let's have some fun!


Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаобичам
Всички знаете правилата, така че нека се позабавляваме!Our sponsor this time is:


Спонсори този път са ни прекрасните:
 Robyn's Fetish Digital stamps & more

Robyn's Fetish Digital Stamps And More


Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.
 Ellen


Stella

Pillan

Em

Sneji
We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Regards, Helen