неделя, 27 ноември 2016 г.

Winners CCH#234

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #234.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #234.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас беше оргомно удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The 1. Random winner of CCH #234 who will receive her prize from Beccys Place
 is:
Рандом победителя от ССН #234, който ще получи наградата си от Beccys Place
  e: 


The 2. Random winner of CCH #234 who will receive her prize from all dressed up
 is:
Рандом победителя от ССН #234, който ще получи наградата си от all dressed up

  e: 


DeanneCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме вашата награда.


The top 3 is:
В топ 3 :
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


much greetings Geesjeсряда, 23 ноември 2016 г.

CCH # 235 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #235 Thank you is the magic word.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #235 "Благодаря е магическа дума".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас беше оргомно удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #235 who will receive her prize from Crafty Sentiments Designs is:
Рандом победителя от ССН #235, който ще получи наградата си от Crafty Sentiments Designs  e: 
Number 4 DeanneThe Random winner of CCH #235 who will receive her prize from Angie's Digital Stamps is:
Рандом победителя от ССН #235, който ще получи наградата си от Angie's Digital Stamps e: 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме вашата награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

 2. Dewi

 
21. Maryvonne


25. Repolainen
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Hugs,

Valentina

понеделник, 21 ноември 2016 г.

CCH#236 - Getting Ready For Christmas

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for the "Thank you Card".
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема Идва есента.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: 
Getting started for Christmas
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Използвай червения цвят.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this time:

Спонсори този път са ни прекрасните:

https://www.etsy.com/shop/SamiStamps

Sami Stamps

Sami Stamps will provide a $12.00 gift card to the blog shop at www.samistamp.blogspot.com (that's equal to 3 images of  choice) to the winner.The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you. 

              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Guest Designer Elli


С няколко думи ще ‘разкажа’ какво стои в основата на творческия процес и защо е толкова важен за мен.

Творческият процес е нещо много истинско, интимно и по своему- съвършено. Той се ражда сред хаоса около нас и вътре в нас, и по пътя на своето осъществяване достига, съвсем естествено, до безупречна хармония между духовния и предметния свят, намирайки своя израз в авторската творба чрез думи, светлосенки, цветове.
Докоснала сетивата ни, творбата не само провокира, ние се преоткриваме чрез нея и търсим начини да съхраним красотата й,

и да претворяваме отново и отново...
Guest Designer Helen
Guest Designer Anita van Merode

Guest Designer MarjaGuest Designer Andrea


Valentina


We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Bye Bye Ine