понеделник, 26 март 2018 г.

CHH #271 Shine on! (use glitter)

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Bundle of joy'.

The winners will be announced later. 

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!
 Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'Вързопче щастие'Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Shine on! (use glitter).
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаНека заблестим (трябва да ползвате брокат или емаилни ефекти).
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor for the random winner this time is:

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Нашият спонсор за случаен победител този път е:Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

GD Handmade by Daniela  

We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.


Hugs, Stefi

сряда, 14 март 2018 г.

Winners # 269 Use the color red

Hi everyone!

It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #269: Use the color red.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #269: използвайте червения цвят.

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #269 who will receive her prize from  Beccy's Place is: 

Рандом победителя от ССН #269 който ще получи наградата си Beccy's Place е:


nr. 26 Lovely Linda


Congratulations! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

nr. 1 GerJanne


nr. 24 CraftDee Donna


nr. 27 Margreet Burger


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

groetjes, Ellen

понеделник, 12 март 2018 г.

CHH #270 Bundle of joy ( baby card )

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Use the color red'.

The winners will be announced later. 

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!
 Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'Използвай червен цвят'Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Bundle of joy (baby card) .
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Вързопче радост.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor for the random winner this time is Crafty Sentiments Designs

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Нашият спонсор за случаен победител този път е Crafty Sentiments Designs


Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

                                                               GD Sweety Gupta 


We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.


Hugs, Stefi