понеделник, 29 август 2011 г.

CCH #82 New

Благодаря на всички ,които се включиха в предизвикателството "Отново на училище"!За нас беше истинско удоволствие да разгледаме вашите прекрасни творения!

Thanks to everyone who entered our "Back to school Challenge" it was a real pleasure to see all of your fabulous creations!


Здравейте от слънчева и ветровита България!
Тук e Goldie!
Тази седмица ви предизвикваме на тема "Ново" .Нов дом,ново бебе,нова любов,ново приятелство,нов сезон и т.н.Сигурна съм,че ще се досетите за още много неща по темата,които не съм споменала!


Hi,everyone from sunny and windy Bulgaria!
It's Goldie here!
This week we challenge you to create something "New" New home ,New baby,new love,New friend,new season and etc.I'm sure i missed something....

А спонсор тази седмица са страхотните


This week we are sponsored by the fabolous "The Stamping boutique"

Както винаги дизайнерския екип ви е подготвил страхотно вдъхновение!


Now let's take a look at the fabolous DT creations.


We have a guest Designer again this week

Goldie


Lionelsa

Now let's see your entries and don't forget it is maximum 2 entries per person and please link to your card post and not your entire blog.  Would you like to be a guest designer? If so please put GDT out next to your name.

Also don't forget we have a monthly Christmas Challenge going on too, check out all the details here.


Сега нека видим вашите творения . Всеки може да участва максимум с 2 проекта. И не забравяйте да поставите линк към картичката си, а не към целия ви блог. Искате ли да бъдете гост дизайнер? Ако е така, моля поставете GD до името си.

Не забравяйте, че имаме месечно коледно предизвикателство. За подробности вижте  ТУК.
понеделник, 22 август 2011 г.

Winners of CCH #80

Wow what a great bunch of entries for last week's "Movies" challenge, it was fun seeing what movies everyone drew their inspiration from! 

Уау, какъв страхотен букет на вписванията за последната седмица "Филми" предизвикателство, беше забавно да видя, какви филми всички насочи своето вдъхновение от!


Now our winner this week is:
Сега нашият победител тази седмица е:


Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.
Поздравления!! Моля свържете се с Келиmailto:kmsmith@sky.com за да получите наградата.

Our top 3 in no particular order is:
Нашият ТОП 3 по реда на участие:Please grab your badge from the sidebar.
Моля, вземете си картинка от страничната лента.

CCH #81-Back to SchoolThanks for joining our "Movies" challenge last week, we loved seeing all the wonderful project inspired by your favorite flicks!

Благодаря на всички, участвали в предизвикателството "Филми" през изминалата седмица. С  удоволствие разгледахме прекрасните ви проекти, вдъхновени от любимото кино.

Hello to everyone from sunny Missouri! Christy here with this week's challenge, which is just in time for all those last minute projects for your favorite or new teachers, principals, or other school staff that your and your kiddos love. That's right we are ready to see all those "Back to School" projects!  

Здравейте на всички от слънчев Мисури! Кристи е тук с предизвикателството тази седмица, което е точно на време за всички онези, които в последната минута са започнали да правят  проекти за любимите си/нови учители, директори, или друг училищен персонал, които вие и вашите деца обичате. Точно така, ние сме в очакване да видим вашите проекти на тема "Отново на училище".

We are once again excited to be sponsored by Hobbisimo for this week's challenge.  Now I hope your ready as the design team has some wonderful inspiration!

Отново сме развълнувани  Hobbisimo  да бъдат наш спонсор на таз седмичното  предизвикателство. Надявам се сте готови за прекрасните вдъхновения, сътворени от дизайнерският ни екип.

Pam


Kelly


Lionelsa


Now let's see your entries and don't forget it is maximum 2 entries per person and please link to your card post and not your entire blog.  Would you like to be a guest designer? If so please put GDT out next to your name.

Also don't forget we have a monthly Christmas Challenge going on too, check out all the details here.

Сега нека видим вашите творения и не забравяйте, че всеки може да участва с максимум 2 проекта. И моля, не забравяйте да поставите линк към картичката си, а не към целия ви блог. Искате ли да бъде гост дизайнер? Ако е така, моля поставени GDT до името си.

Не забравяйте, че имаме месечно коледно предизвикателство. За подробности вижте  ТУК.понеделник, 15 август 2011 г.

CCH#80-MOVIESThanks for joining our embossing challenge last week, there are always so many creative cards/projects. We enjoyed seeing so much inspiration!

Благодаря ви за участието в изминалото ни предизвикателство на тема Ембосинг! Имаше толкова много вдъхновяващи картички/проекти. Радвам се да видим толкова много вдъхновение на едно място.
БлагодаряWe have a funny theme this week: MOVIES.
All you would do is making a card/project with a movie inspiration.
Ние сме 
Тази седмица имаме много забавна тема - Картичка по филм. 
Всичко, което трябва да направите е да създадете картичка/проект, вдъхновени от филм.


This week we are sponsored by the fabulous Sassy Studios

Тази седмица наш спонсор са Sassy Studios

Who are offering the winner 4 digis of their choice!
Те ще предоставят на победителя 4 дигитални картинки по негово избор.


We have a Guest Deisgner this week:

Имаме гост Гост дизайнер тази седмица е::Hello my name is Donna. I am 36yrs old and live in the Staffordshire Moorlands in the UK. I took up card-making and papercrafting just 4 and 1/2 mths ago when health issues left me unable to cross-stitch anymore. I haven’t worked since I was 20yrs old due to my severe disabling illnesses which I am afraid are many. Since taking up card-making I seem to have found my niché and a talent I didn’t know I had. I hope I can bring some inspiration to the blog and I look forward to being apart of the team.

Здравейте Здравейте! Името ми е Дона.. Аз съм на 36 години и живея в   Staffordshire Moorlands , Великобритания.. Започнах да се занимавам с картички преди 4 години и половина, когато поради здравословни причини се наложи да остана вкъщи. Не съм работила, тъй като бях 20 години, когато останах инвалид поради тежко заболяване, от което ме е страх много. Откакто започнах да се занимавам с картички намерих моето прозвище и талант, за който не подозирах, че съществува.Надявам се, че мога да ви донесе вдъхновение и очаквам с нетърпение да бъде част от екипа..

You can find my blog here: http://smileycrafter.blogspot.com/
And here is Donna's card for this weeks challenge:
sing My Fair Lady

Можете да намерите моя блог е: http://smileycrafter.blogspot.com/
И А това е картичката на Дона за тази седмичното ни  предизвикателство:
пее Here are some inspirations from DT.
Ето Някои вдъхновения от DT.
Using Captain Jack from Pirates of the Caribbean
Използване Изпозлвала   капитан Джак от Карипски пирати  
Lyndi

Using Mary Poppins
Използването Изпозлвала Мери Попинз
darling Ho
Using "rah rah rhonda", Movie: Dirty Dancing
С Изпозлвала героиня от Movie: Dirty DancingKelly using Sleeping Beauty Honey
Изпозлвала Спящата красавица


Christy
Using Jasmine from Aladdin
Изпозлвала Жасмин от Аладин
Now, it's your turn. And Don't for get that ONLY 2 ENTRIES PER PERSON.
And We have a monthly Christmas Challenge which will start today. (details to follow)
Look forward to see your creations.:)

Сега Сега е ваш ред. и не забравяйте, че може да участвате само с 2 картички.
И ние имамеОт днес стартираме и месечно коледно предизивикателство.

 Очакваме вашите проекти. 


The Crazy Challenge monthly Christmas Challenge - August

Hi all, Kelly here with some really exciting news for you!
Здравейте! Пише ви Kelly с няколко страхотни новини. 


From Monday 15th August we are having a Monthly Christmas Challenge as well as our normal weekly challenge.
 От 15-ти август стартираме месечни коледни предизвикателства успоредно с ежеседмичните. 


Our first challenge will run from 15th August to 14th September and there will be a minnimum of 3 winners!
 Първото предизвикателство стартира на 15-ти август и ще има минимум 3-ма победители. 


The theme for the first challenge is: Anything Christmas Goes, Cards, bags, boxes, whatever you like!

Темата за първото предизвикателство е проект по ваш избор на коледна тематика - картичка, кутия, чанта....каквото ви харесва!

We do of course have sponsors!
Разбира се, имаме и спонсори: 


Preview


How great is that??
Страхотно, нали!? 


The winners will be chosen by the Design Team.
Победителите ще бъдат избрани от дизайнерският екип.And of course the DT have come up with some fantastic creations:
Разбира се, дизайнерският ни екип е подготвил за вас няколко страхотни вдъхновения: 

Rebecca usind Di's Digi's
  Rebecca е изпозлвала картинка на Di's Digi's  darling Ho using Sassy Studios
darling Ho е испозлвала картинка на Sassy Studios  Lyndi  using Di's Digis
Lyndi  е изпозлвала картинка на Di's Digis   


Kelly using The Stamping Boutique
  Kelly е изпозлвала картинка на The Stamping Boutique   


Kelly using Sassy Studios Designs
  Kelly е изпозлвала картинка на Sassy Studios Designs  

Kelly using Crafty Sentiment Designs
.  

Here is a card done by Donna our new DT member.
Ето карта, направено от Donna нашите нови DT-членка.


.
For this challenge we will allow you to enter a maximum of 4 times per person!
За това предизвикателство ще ограничим участията на максимум 4 на човек. We can't wait to see your creations.
С нетърпение очакваме вашите творения. 


Winners CCH #79

The time has come to announce the winners in our last challenge - Embossing.  
We thank all participants for their great works, but the winner can be only one and this week is:
Дойде време да обявим победителите в последното ни предизвикателство - Ембосинг
Благодарим на всички участници за страхотните им творби, но победителят може да е само един и тази седмица е:


Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.

Поздравления!! Моля свържете се с Кели kmsmith@sky.com за да получите наградата.

Our top 3 in no particular order is:

Нашият ТОП 3 по реда на участие: 
Congrats girls! Don't forget to grab our Top 3 Banner ;)
Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете Топ3 банерче ;)

понеделник, 8 август 2011 г.

CCH #79 EMBOSSING

Hello, friends! 
I`m Adi and I would like to congratulate you for the great projects that participated in our challenge last week.
Здравейте, приятели! 
Аз съм Ади и бих искала да ви поздравя за страхотните проекти, с които участвахте в предизвикателство ни миналата седмица.

We have a brand new challenge for you this week, sponsored by Digi Doodles Shop.
Тази седмица сме ви подготовили ново предизвикателство, спонсорирано от Digi Doodles Shop.


 The prize this week is $10 gift certificate.
Наградата ни тази седмица е ваучер на стойност $10.

Our theme this week is:

Темата тази седмица е:

CCH #79 EMBOSSING
CCH #79 ЕМБОСИНГ
You are free to use all embossing techniques you know.
Свободни сте да използвате всички ембосинг техники, които познавате.
We welcome your beautiful designs and remember that you can participate with only 2 projects per person.
And here's some inspiration from our DT.
Ние очакваме вашите красиви проекти и не забравяйте, че можете да вземете участие само с 2 проекта на човек.
А ето и малко вдъхновение от нашия DT. 

 goldie

Dominique 


 And fancy a Guest Designer spot on our team? Just add GD to your name.
Искате ли да станете гостуващ дизайнер на място на нашия екип? Просто добавете GD след вашето име.