сряда, 24 юли 2013 г.

Winners #149 - Without stamps

Hello!
Thank so much to everyone, who participated in our 149 challenge - Without stamps!  It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Здравейте!
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 149  предизвикателство - Без печати! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #149 is:
  Рандъм победителят в CCH #149 e:Number 55 is Catherine.
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!

Congratulations girls !


You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !


Поздравления момичета!
Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".
Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!


понеделник, 22 юли 2013 г.

CCH #150 Summertime

 Hello!
Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Without stamp".
The winners will be announced on Wednesday.
Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Без печати".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme:

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH #150 - Summertime

CCH #150 - Лято

So let your imagination run free and show us your paper project.

Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this fortnight arе:
Наш спонсор през следващите две седмици е:
The random winner will receive 5 digis of StampArt Designe, and the top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Победителят ще получи 5 печата по избор от Stampart design, а нашите топ 3 както винаги ще бъдат поканени да ни станат гост дизайнери за следващия месец. 


Here are the works of the design team as an inspiration for you:
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

Ellen using Lizzy
We hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.сряда, 10 юли 2013 г.

Winners #148 - Anything but a card

Thanks to everyone who participated in our last challenge - Anything but av card.

The lucky random winner of CCH #148 is

Благодарим на всички, които се включиха в предизвикателството ни - Да не е картичка

Победителят от CCH #148 е:

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your price.

Честито! Моля те да ни пишеш на thecrazydesignteam@gmail.com, за да се разберем как ще получиш наградата си.

And now it's time for the top 3!

А ето ги и нашите топ 3!

#74 Rina M'


Congratulations!!

Don't forget to grab our banners from the sidebar.

We invite the top 3 to be our guest designer for the following month. We will be looking forward to work with you and we hope you will join us! For more information please email us at thecrazydesignteam@gmail.com.

Честито!

Не забравяйте да грабнете нашите страхотни банери от страничната лента.

Разбира се, отново каним нашите топ 3 да ни бъдат гост дизайнери следващия месец. С нетърпение очакваме да работим с вас и се надяваме, че ще се включите в екипа! За повече информация ни пишете на thecrazydesignteam@gmail.com.

понеделник, 8 юли 2013 г.

CCH #149 - Without stamps

Hallo!
Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Anything but a card".
The winners will be announced ASAP.
Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Да не е картичка".Победителите ще бъдат обявени скоро.

This fortnight we have for you a new theme:
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH #149 - Without stamps
CCH #149 - Без печати

So let your imagination run free and show us your paper project.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this fortnight is:
Наш спонсор през следващите две седмици е:

My Creative ClassroomSome more information about our sponsor:
My Creative Classroom is an online arts and crafts learning center. Our interactive and in-depth courses  are instructor led and filled with wonderful projects and techniques to help you get the most out of your supplies. Our Summer Semester is just beginning with over 40 workshop classes to choose from.We have just announced the addition of our Library and Foundation category! The Library features retired classes at 40-50% off their original price and our Foundation classes help you get started on your crafty journey right away! Here's a sampling of our Workshop classes: Cricut: Artiste Everything Embossed 2013 Tatting 101 Acrylic Cards Big Ideas for Mini Albums NEW! Tombow Pencil Magic We are excited to be sponsoring Crazy Challenge. You can view our entire class list on our website at My Creative Classroom. You can also view classes on our Facebook Page too! One lucky winner will receive a free seat to a class of their choice.....Good Luck! 
Here are the works of the design team as an inspiration for you: 
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:


We hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.