неделя, 28 април 2013 г.

Winners CCH #142

Hello!
Thank so much to everyone, who participated in our 142 challenge - Add a Charm!  It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.Здравейте!
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 142  предизвикателство - Добавете висулка! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH 142 is:
  Рандъм победителят в CCH 142 e:Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3! 
Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !

Поздравления момичета!
Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".
Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!

събота, 27 април 2013 г.

Winners CCH #141

Hello!
Thank so much to everyone, who participated in our 141 challenge - Fairies and Flowers!  It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.Здравейте!
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 141  предизвикателство - Феи и цветя! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH 141 is:
  Рандъм победителят в CCH 141 e:Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!


Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !

Поздравления момичета!
Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".
Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!


понеделник, 15 април 2013 г.

CCH #143 - Easter


Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our previous theme: add a charm.

The winners will be announced ASAP.
Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема Добавете висулка

Победителите ще бъдат обявени скоро.

This fortnight we have for you a new theme:

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH #143 – Easter

CCH #143 - Великден

 Not for all of us it's an obvious theme, because we already had Easter, but in the east of  Europe Easter is in the first weekend of May.

Темата може да ви се стори нетипична, защото Великден вече мина за една голяма част от християнския свят, но в Източна Европа празникът е в първия уикенд на месец май.

So let your imagination run free and show us your paper project.

Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this fortnight is: Stamping Dragon Designs

Наши спонсори през следващите две седмици са: Stamping Dragon Designs

 Here are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

Ellen
NellyWe hope you have some time to participate in our challenge.

Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.

И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.

понеделник, 1 април 2013 г.

CCH #142 - Add a charm

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Fairies and Flowers".
The winners will be announced ASAP.
Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Феи и цветя".
Победителите ще бъдат обявени скоро.

This fortnight we have for you a new theme:
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH #142 - Add a charm
CCH #142 - Добавете висулка

So let your imagination run free and show us your paper project. 
Така, че развихрете въобажението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this fortnight is:
Наш спонсор през следвщите две седмици е: The winner may choose 3 images of their store.
Победителят ще може да си избере 3 дигитални печата от техния магазин.  


Here are the works of the design team as an inspiration for you: 
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

We hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.