сряда, 20 декември 2017 г.

CCH #264 Happy New Year

With some delay: Welcome back to The Crazy Challenge blog!

с известно закъснение: Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Christmas is coming'.
The winners will be announced later.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'Коледа идва'.
Победителите ще бъдат обявени по-късно.
 This fortnight we have for you a new theme: Happy New Year. 
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаЧестита Нова Година .
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Fred She Said Designs.

Спонсори този път са Fred She Said Designs.

foto van Ellen Bakker.

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

Geesje

foto van Geesje Boutkan.

Iskra
Valentina

We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

groetjes, Ellen


сряда, 6 декември 2017 г.

winners #262

Hi everyone!

It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #262 Anything goes 

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от 
Предизвикателство #262 Всичко е позволено


Благодаря на всичкикоито се присъединиха към нас в последното ни

 предизвикателствоЗа нас  беше огромно удоволствие да видим творенията ви

 и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.
The Random winner of CCH #262 who will receive her prize fro
 Angie's Digital Stamps  is:

Рандом победителя от ССН #262, който ще получи наградата си от Angie's Digital Stamps. е:
                                                                 36. crafty  
  • Congratulations! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
    Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

                                                               109. Majda  


                                                               33. Jill Tiffany  

                                                        106. Irena Stefanova  

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото ни предизвикателство.
Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете 
банер от страничната лента.

Hugs, Yoana