понеделник, 26 септември 2011 г.

CCH# 86 - Colour Combo and some winners!

Sorry we are running late with this post this week.
Извиняваме се, че днес закъсняхме с публикуването на поста. 

First i would like to annouce the winners of our first Christmas challenge!
Първо искам да обявя победителя от нашето първо коледно предизвиактелство.

The winners have all been chosen by the design team and boy was it a hard choice for us!
Победителите са избрани от нашия дизайнерски екип и ни беше изключително трудно.

1st place winner was  #55 Donna Mundinger who has won our Di's Digi's prize!
На първо място е  #55 Donna Mundinger, която печели награда от  Di's Digi's .  #5 Jacky S is our second place winner with a prize from The Stamping Boutique!
  #5 Jacky S избрахме като втори победител и печели награда от The Stamping Boutique  

And we had a joint 3rd Place winners which were:
На трето място избрахме:

#64 KalySto who has won a prize from Sassy Studios
  #64 KalySto която печели награда от Sassy Studios  

And #40 Morigana who won the prize from Crafty Sentiments Designs!
и   #40 Morigana, която печели награда от Crafty Sentiments Designs  

Well done to you all.  Please contact me, Kelly at kmsmith@sky.com  And don't forget to grab your badges.
Страхотно сте се справили! Моля да се свържете с   Kelly на kmsmith@sky.com и не забравяйте да си вземете банерче.
Now onto this weeks challenge
А сега за таз седмичното предизвикателство.

Thank you to everyone who entered last weeks Men Only challenge. Our challenge for this week is:
Благодаря на всички, включили се в изминалото предизвикателство Само за мъже! Тази седмица предизвикателството е:
CCH#86 3 Colours of your choice!
CCH#86 3 Три цвята по твой избор
We would like you to use just 3 colours on your creations this week.  They can be any colours you like.  (Skin colour is not included)
Искаме да изпозлвате само 3 цвята на проекта си. Може да бъде всеки цвят, който ви харесва.(телесния цвят не се брои)

We are sponsored by the wonderful Sassy Studios
Спонсорирани сме от страхотните  Sassy Studios
 
The design team were kindly given some images to use.
Те предоставиха няколко от техните дигитални печати на дизайнерския ни екип.

We also have a GDT this week and that is:
Имаме и гост дизайнер. Това е:

Julka!
I am a 27 years old. I am from Bulgaria :) I work in a company of mining industry like a markshayder. I have two little pets - a huge turtle Franklin and The gold fish. I make cards  just for fun, so far this is my hobby. I'm really very happy for the opportunity to have the Crazy challenge Guest designer team.  You can find her blog here: http://julka84.blogspot.com

Аз съм на 27 години и съм от България. Работя във фирма от минната индустрия. Имам два домашни любимеца - огромната костенурка Франклин и една златна рибка. Правя картички за удоволствие, доколкото това е мое хоби. Много щастлива от възможността да бъда гост дизайнер в   The Crazy challenge. Моят блог можете да разгледате на http://julka84.blogspot.com.
  
Here is her wonderful card:
А ето и красивата й картичка:


This is what the rest of the team came up with:
Това сътвори за вас дизайнерския ни екип:

Kelly using Pink, Black and White.


Lionelsa using brown+white+pink
Goldie using pink,yellow and white.Donna using sand, pink and gold.
 


darling Ho
Black+White+Purple
Pam - white, olive green n raspberry

2 коментара:

DonnaMundinger каза...

Hi! I'm so excited to be the winner of the first Christmas challenge, but I'm not sure how to collect my prize. Could you please email me at dlmundinger@yahoo.com? Thanks so much! xxD

DonnaMundinger каза...

Okay, so I don't read very well, LOL I'm emailing you now. thanks so much! xxD