сряда, 22 юни 2016 г.

CCH # 223 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #223 Your Favorite Color.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.


Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #223 Любим цвят.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е беше голямо удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


                                       The Random winner of CCH #223 is:


                                       Рандом победителя от ССН #223 е:                                                            80. Ma-MiCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

 


     41. Pamellia82. Marie


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.
 
Hugs
  Bimba
 

CCH #224 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #224 Bingo.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #22бинго.

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #224  who will receive her prize from Angie's Stamps is: 

Рандом победителя от ССН #224, който ще получи наградата си Angie's Stamps е:And from LSunshine Crafts

и от LSunshine Crafts:

Caroline's Creaties


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

5. Kathryn at KTC64. Elena F


69. Janie RintaCongratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

groetjes, Ellen

понеделник, 20 юни 2016 г.

CCH #225 R is for...

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations!
The winners will be announced on Wednesday.
   Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите  творения!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


                 This fortnight we have for you a new theme: “ R is for...
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Р като ....
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is
Спонсори този път са ни прекрасните:The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.        Here are the works of the design team as an inspiration for you. 

              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Gastdesigner Deanne
R is for relaxing, red, rays of sunGastdesigner Elena
R is for: Round, Roses, RibbonGastdesigner Lisa Janaway
R is for: Rabbit, Red, Roses, Ribbon


Ine
R is for Relax


Geesje:
R is for Red


Helen:
R is for RelaxR is for Ribbon


Ellen:
R is for Relax


Stefka:
R is for Romantic


We hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.